30 Απριλίου 2023

Η Κύπρος είναι απλά μια πιο αεροδυναμική έκδοση των ΗΠΑ!

Ο κόσμος με μια δόση χιούμορ:
 
Η Κύπρος είναι απλά μια μικρότερη αλλά πιο αεροδυναμική έκδοση των ΗΠΑ! 
Σύμφωνα τουλάχιστον με ανάρτηση από Terrible Maps @TerribleMaps στο twitter:

Terrible Maps @TerribleMaps
Cyprus is just a more aerodynamic version of the USA

Κάποιες επεξηγήσεις:
Aerodynamic improvements made from USA to Cyprus: Αεροδυναμικές βελτιώσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο.
Turbulence area: Περιοχή αναταράξεων.
Larger intake: Μεγαλύτερη πρόσληψη.
Spoiler shallower and longer: Σπόιλερ πιο ρηχό και μακρύτερο.
Diffuser too large: Ο διαχύτης είναι πολύ μεγάλος
Undertray smoothed: Ο κάτω δίσκος λειάνθηκε.
Form made longer and slimmer to reduce frontal area: Η φόρμα γίνεται μακρύτερη και πιο λεπτή για μείωση της μετωπιαίας περιοχής.

afirimeno.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου