23 Μαρτίου 2013

Ιστορικό εξαγορών της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, που αποκτά το δίκτυο των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα,  ιδρύθηκε το 1916 και για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως μια μικρή ιδιωτική Τράπεζα. Το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου παρέμεινε μέχρι το Δεκέμβριο του 1991, οπότε και ιδιωτικοποιήθηκε.

Στη συνέχεια παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, χάρις κυρίως στο μεγάλο αριθμό (11 !), εξαγορών και απορροφήσεων τραπεζών, στην διάρκεια της τελευταίας 15ετίας. Έτσι αποτελεί πλέον τ
ο δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο στην ελληνική τραπεζική αγορά.

Συγκεκριμένα:
Το 1998 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της τράπεζας Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas.

Στις αρχές του 1999 προχώρησε στην απόκτηση του ελέγχου, μιας ακόμη τράπεζας, της Τράπεζας Χίου, καθώς και στην απορρόφηση των εργασιών της τράπεζας National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, δημιουργώντας μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα.

To 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑbank) ενώ η απορρόφησή της από την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003.

Στα τέλη Ιουλίου 2012 η Τράπεζα Πειραιώς απόκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού).

Τρεις μήνες αργότερα η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες στην τελική φάση βρίσκεται η συμφωνία για την απόκτηση της Millennium Bank στην Ελλάδα, όπου διαθέτει δίκτυο 120 καταστημάτων.

Τέλος, μόλις χθες επήλθε συμφωνία για την εξαγορά του δικτύου καταστημάτων και θυγατρικών των δύο μεγαλυτέρων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργασίες των Κυπριακών τραπεζών που απορροφά η Τράπεζα Πειραιώς αφορούν καταθέσεις 16 δισ. ευρώ και δάνεια μετά από προβλέψεις 16 δισ. ευρώ επίσης.

Δημιουργείται έτσι ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος στην ελληνική τραπεζική αγορά, μετά τον όμιλο της Εθνικής – Eurobank, με ενεργητικό της τάξης των 100 δισ. ευρώ και 22.000 εργαζομένους.

_____________________
Πηγή: http://www.imerisia.gr της 23.3.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου