10 Δεκεμβρίου 2016

KAL's cartoon on Trump and Environment

Kevin Kallaugher:

Cartoon from this weekend's edition of The Baltimore Sun on Potentate Donald Trump 
and Environmental Pollution Agency!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου