5 Ιανουαρίου 2017

IIF: Το παγκόσμιο χρέος στο 325% του ΑΕΠ

Το 325% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος υπερέβη το παγκόσμιο χρέος τη χρονιά που μας πέρασε, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (Institute of International Finance - IIF).

Βάσει έκθεσης του IIF, το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε περισσότερο από 11 τρισ. δολάρια στο πρώτο 9μηνο του 2016, φθάνοντας τα 217 τρισ. δολάρια. Η μισή από την αύξηση αυτή αντιστοιχεί στο δημόσιο χρέος (γενικής κυβέρνησης).

Σύμφωνα με το IIF, το χρέος των αναδυόμενων αγορών αυξήθηκε σημαντικά, καθώς οι εκδόσεις κρατικών ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων ήταν σχεδόν τριπλάσιες το 2016 σε σχέση με το 2015.

Τη μερίδα του λέοντος του νέου χρέους έχει η Κίνα, η οποία προχώρησε σε νέες εκδόσεις 710 δισ. δολαρίων από το σύνολο των 855 δισ. δολαρίων στη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το IIF.

Πηγές: naftemporiki.gr, Reuters 


Σημείωση:
Ενδιαφέρον θα είχε το αντίστοιχο ποσοστό (Συνολικό Χρέος / ΑΕΠ) για την Ελλάδα. Από κάποια στοιχεία που αντλήσαμε από την "Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016"* προκύπτουν τα εξής:
Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2017 εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί σε 180,3% του ΑΕΠ το 2016 και θα περιοριστεί σε 176,5% του ΑΕΠ το 2017 χάρη στο προβλεπόμενο μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα, καθώς και στην εκτιμώμενη ανάκαμψη του ΑΕΠ. Εντούτοις, το επίπεδο του χρέους προβλέπεται να αυξηθεί το 2017 σε 319.200 εκατ. ευρώ από 315.400 εκατ. ευρώ το 2016, λόγω επιπλέον δανεισμού για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους προμηθευτές της γενικής κυβέρνησης ύψους 4.500 εκατ. ευρώ… 

O λόγος της υφιστάμενης τραπεζικής χρηματοδότησης προς το ΑΕΠ, τόσο αναφορικά με τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις όσο και με τα νοικοκυριά, μειώθηκε τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2016 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2015 (από 50,9% σε 49,6% για τις επιχειρήσεις και από 54,0% σε 52,5% για τα νοικoκυριά αντίστοιχα)… 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, και παρά τις ελλείψεις κυρώς όσον αφορά στο χρέος του ιδιωτικού τομέα, εάν επιχειρήσουμε μια προσέγγιση ως προς την ελάχιστη τιμή του δείκτη Συνολικό Χρέος / ΑΕΠ στην Ελλάδα προκύπτει χοντρικά ότι: Δημόσιο χρέος + Τραπεζική χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικoκυριά / ΑΕΠ = 282,4% περίπου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου