6 Απριλίου 2017

Μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο τέλος του 2016

Μειώθηκε κατά 1,2% το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) των τραπεζών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, αγγίζοντας στο τέλος του έτους τα 106,3 δισεκ. ευρώ ή το 44,8% των συνολικών ανοιγμάτων, σύμφωνα με την "Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους ΜΕΑ" που δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Κυριότερος παράγοντας της μείωσης των ΜΕΑ ήταν οι διαγραφές, ενώ η μείωση που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην ίδια έκθεσή, παρά τη μείωση ο δείκτης των ΜΕΑ παραμένει υψηλός σε όλα τα χαρτοφυλάκια.

Ειδικότερα, στην "Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΤτΕ, με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2016, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Κατά το τέλος του 2016, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ)* μειώθηκε κατά 1,2% συγκριτικά με το τέλος του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, αγγίζοντας τα 106,3 δισεκ. ευρώ ή το 44,8% των συνολικών ανοιγμάτων**. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο παρατηρήθηκε μείωση του υπολοίπου των ΜΕΑ και το πρώτο από την έναρξη της κρίσης που παρατηρήθηκε μείωση στο δείκτη ΜΕΑ. 

Παρά τη μείωση, ο δείκτης ΜΕΑ παραμένει υψηλός σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016, ο δείκτης ΜΕΑ άγγιζε το 41,5% για το στεγαστικό, το 54,0% για το καταναλωτικό και το 44,6% για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή ποιότητα στο χαρτοφυλάκιο των ελεύθερων επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 68,3%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ - δείκτης ΜΕΑ: 58,9%). Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (δείκτης ΜΕΑ: 26,7%) και στα ναυτιλιακά δάνεια (δείκτης ΜΕΑ: 33,0%). 

Οι νέοι πίνακες υποβαλλόμενων στοιχείων επιτρέπουν στις εποπτικές αρχές να σχηματίσουν μια πιο αναλυτική εικόνα, τόσο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών ανά χαρτοφυλάκιο όσο και των μετακινήσεων που παρατηρούνται μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority - EBA). Επίσης παρουσιάζουν και μια απολογιστική εικόνα των επιχειρησιακών στόχων και των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης σε τριμηνιαία βάση. 

Συνολικά, ο δείκτης αθέτησης (default rate) παρουσίασε επιβράδυνση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, παραμένοντας όμως υψηλότερος από το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate). Η διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό αθέτησης και στο ρυθμό αποκατάστασης οφείλεται κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, για το οποίο οι τράπεζες ανέφεραν σημαντικές εισροές νέων ΜΕΑ. Αντίθετα, στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο παρατηρείται υψηλός ρυθμός αποκατάστασης που υπερβαίνει το ρυθμό αθέτησης. 

Η μείωση των ΜΕΑ που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν περιορισμένη, ενώ τον κυριότερο παράγοντα μείωσης αποτέλεσαν οι διαγραφές, ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό και το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο. 

Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει αυξηθεί οριακά, αγγίζοντας το 49,6% το Δεκέμβριο του 2016, από 49,5% το Σεπτέμβριο του 2016. Εφόσον συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των ΜΕΑ που επιτυγχάνεται είναι πλήρης...».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το δεσμευτικό πρόγραμμα που έχουν καταθέσει οι τράπεζες ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) θα πρέπει να μειωθεί στο 41,8% στο τέλος του 2018 και στο 33,9% στο τέλος του 2019. Αντίστοιχα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) θα πρέπει να μειωθεί στο 26,6% στο τέλος του 2018 και στο 20,4% στο τέλος του 2019.
 ____________________

* Σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ), στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης (ΕΒΑ, Annex V. Part 2. 145-162). 

** Περιλαμβάνονται τα εκτός ισολογισμού στοιχεία. Εξαιρουμένων των στοιχείων αυτών και ενήμερου δανείου στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει εξαιρεθεί από τη στοχοθεσία, το ύψος των ΜΕΑ μειώθηκε κατά 1,1% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016 στα 104,8 δισεκ. ευρώ ή σε 50,0% των συνολικών ανοιγμάτων.

Πηγή: bankofgreece.gr
Ολόκληρη η "Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους ΜΕΑ" της ΤτΕ στο: 

1 σχόλιο:

  1. Χρειάζεστε ένα γρήγορο, επείγουσα και ασφαλή δάνειο; Επικοινωνήστε financialdepartment.online@gmail.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή