30 Απριλίου 2018

ΔιαΝΕΟσις - IOBE: Αδικίες, στρεβλώσεις και λύσεις στο φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ χαρτογραφεί τα προβλήματα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και προτείνει λύσεις.

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι άδικο και αναποτελεσματικό. Αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή. Τι αποτέλεσμα όμως θα είχε μια μείωση των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα, τόσο ως προς το ύψος τους όσο και ως προς τον αριθμό τους; Θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα με μόνο ένα, ενιαίο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα; Αν όχι, ποιος θα ήταν ο καλύτερος συμβιβασμός όσον αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα από τη μια πλευρά και την οικονομική δικαιοσύνη από την άλλη;

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ περιλαμβάνει μια εκτενή ανάλυση της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, με ένα πλήθος από στοιχεία και δεδομένα, και μια σειρά από αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, και σε πολλά άλλα επιπλέον. (...) 


Μια συνοπτική παρουσίαση της έρευνας, από ένα δημοσίευμα στη "Ναυτεμπορική" στη συνέχεια: 

Οι τελευταίες έρευνες γνώμης της διαΝΕΟσις αποκ
αλύπτουν ότι οτι θέμα της φορολογίας είναι αυτό που απασχολεί σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο τους Έλληνες πολίτες. Πέρυσι, το 42% των πολιτών πίστευαν πως η μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει «κατά προτεραιότητα και άμεσα», είναι η αλλαγή του φορολογικού συστήματος, ενώ φέτος 41% των πολιτών δηλώνουν πως «η φοροδιαφυγή είναι θεμιτή άμυνα κατά της υπερβολικής φορολογίας». 37% πιστεύουν πως η κυριότερη αιτία της φοροδιαφυγής είναι «οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές» και 86% πως «η χαμηλότερη φορολογία θα βοηθήσει ώστε να έρθουν ξένες επενδύσεις».

Οι παραπάνω θέσεις είναι αποτέλεσμα ενός περίπλοκου, άδικου και δυσλειτουργικού φορολογικού συστήματος με χρόνιες στρεβλώσεις. Σε νέα έρευνα η διαΝΕΟσις και το ΙΟΒΕ παρουσιάζουν την εικόνα, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και προτείνουν λύσεις.

H έρευνα αποκαλύπτει ότι μέσα σε οκτώ χρόνια (2008-2016) οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94% και τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν. Επιπλέον οι φόροι στην παραγωγή το 2015 έφτασαν στο 16,1% του ΑΕΠ από 12,7%, ενώ η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα με τα κράτη - μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές;

Ενώ το διάστημα 2008 - 2016, το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 27%, τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώθηκαν μόνο κατά 7%, καθώς η φορολογία αυξήθηκε δραματικά. Η πραγματικότητα σήμερα: 
 • Οι επιχειρήσεις φορολογούνται με εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6%. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις (με τις ασφαλιστικές εισφορές) δε, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας (50,7% έναντι 49%).
 • Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων.
 • Το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.
 • Οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές.
 • Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%) και
 • Το 2015 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ - σχεδόν μισό από ό,τι στις άλλες χώρες ης ΕΕ. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το διάστημα 2001 - 2015 ψηφίστηκαν στη χώρα μας 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι. Η Ελλάδα είναι η τελευταία ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην εισπαραξιμότητα ληξιπρόθεσμαν οφειλών και 335 εκατ. ευρώ δηλαδή το 12,6% των εσόδων του κράτους από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, υπολογίστηκε ότι είναι το έμμεσο κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις το 2013.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ οικονομικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής δικαιοσύνης μπορεί να επιτευχθεί με έναν φορολογικό συντελεστή στο 20% ή δύο φορολογικούς συντελεστές στο 20% και 25%, με χαμηλότερη έκπτωση φόρου και με ριζική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Προτείνουν λοιπόν τα ακόλουθα: 
 • Τη μείωση του ύψους (σε 20% - 25%) και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 • Τη δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων το πολύ σε 20%.
 • Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξετάση επιχειρηματικών δαπανών που εκπίπτουν.
 • Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Τη μη επιβολή έκτακτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήματα
 • Την περαιτέρω διάδοση της χρήσης του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για τη μη επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών.
 • Την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με την ενίσχυση του αριθμού των εργαζόμενων στον φορολογικό έλεγχο και
 • Τη δημιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης. 

Πηγές: Πηγή: dianeosis.org , naftemporiki.gr 

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη της μελέτης εδώ, μια πιο σύντομη παρουσίαση των βασικών στοιχείων της έκθεσης εδώ (PDF link), και ολόκληρη τη μελέτη εδώ:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (.PDF)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (.PDF)


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου