1 Αυγούστου 2018

ΕΚΠΑ: Τα κτίρια που άντεξαν και εκείνα που καταστράφηκαν στην πυρκαγία στο Μάτι

Γιατί κάποια κτίρια άντεξαν στο πέρασμα της φωτιάς ενώ κάποια άλλα καταστράφηκαν από την πυρκαγία της 23ης Ιουλίου στην Ανατολίκη Αττική;

Τα κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες πλήρωσης, που όμως είχαν κλειστά τα παράθυρα, άντεξαν, η φωτιά δεν πέρασε στο εσωτερικό τους με μοναδικό αποτέλεσμα μια εξωτερική επιδερμική παραμόρφωσή τους. Αντίθετα, σε όμοια κτίρια με ξύλινα ή πλαστικά και ανοιχτά παράθυρα, η φωτιά πέρασε στο εσωτερικό τους και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.
Αυτά, μεταξύ πολλών άλλων, αναφέρει η ερευνητική ομάδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) στα προκαταρκτικά της συμπεράσματα. 

Στη σχετική αναφορά που δημοσίευσε (Newsletter of Environmental, Disaster, and Crisis Management Strategies) σημειώνει επίσης πως οι ρωγμές, που δημιουργήθηκαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν, επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς λόγω της ταχείας ψύξης από την ρίψη νερού. 

Σχετικά με τη στατικότητα των κτιρίων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά αναφέρει ότι αυτή εξαρτάται από τη διάρκεια καύσης στο εξωτερικό του κτιρίου, από την ασβεστοποίηση ή μη του σκυροδέματος και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο χάλυβας.

Το σχετικό απόσπασμα των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της ερευνητικής ομάδας του ΕΚΠΑ στη συνέχεια:
  • Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες πλήρωσης που είχαν κλειστά παράθυρα, η φωτιά δεν πέρασε στο εσωτερικό των κτιρίων με μοναδικό αποτέλεσμα μια εξωτερική επιδερμική παραμόρφωση των επιχρισμάτων, χωρίς να επηρεάσει τη στατικότητα των κτιρίων λόγω της μικρής διάρκειας επίδρασης της φωτιάς. 
  • Αντιθέτως, σε όμοια κτίρια που διέθεταν ξύλινα ή πλαστικά και ανοιχτά παράθυρα, η φωτιά πέρασε στο εσωτερικό τους και η επίδρασή της ήταν μεγαλύτερη, αναπτύχθηκαν υψηλές θερμοκρασίες ιδιαίτερα από την καύση του εξοπλισμού στο εσωτερικό των κτιρίων και δημιουργήθηκαν ρωγμές που μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο τα μη δομικά στοιχεία των κατασκευών αλλά και τον φέροντα οργανισμό τους. 
  • Οι ρωγμές αυτές επιδεινώνονται δυστυχώς κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε μια κατασκευή ως εξής: το τσιμέντο λόγω της πυρκαγιάς έχει αναπτύξει θερμότητα. Κατά την ρίψη νερού, πραγματοποιείται ταχεία ψύξη και η θερμοκρασία του φέροντος οργανισμού πέφτει απότομα κατά περίπου 50-55 βαθμούς. Η θερμοκρασιακή πτώση δημιουργεί νέες ρωγμές ή διευρύνει τις ήδη υπάρχουσες 
  • Τα καλά δομημένα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος που ήρθαν σε επαφή με τη φωτιά είτε με καύτρες είτε με έκθεση μέσω θερμικής ακτινοβολίας είτε με απευθείας επαφή με τις φλόγες, αλλά αυτή δεν εισήλθε στα κτίρια συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά με μικροβλάβες στα εξωτερικά μη δομικά στοιχεία τους, κυρίως μικρορωγμές στις τοιχοποιίες πλήρωσης και αποκόλληση των επιχρισμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν εξωτερικά του κτιρίου. 
  • Η στατικότητα των κτιρίων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά εξαρτάται από τη διάρκεια καύσης στο εξωτερικό του κτιρίου, από το αν το σκυρόδεμα έχει ασβεστοποιηθεί και σε ποιο βάθος ή αν ο χάλυβας βρίσκεται σε καλή κατάσταση λόγω της μεγάλης διάρκειας καύσης εντός του σπιτιού.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αναφορά περιέχει προκαταρκτικά στοιχεία και συμπεράσματα έρευνας που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και κατά συνέπεια υπάρχει πιθανότητα να μεταβληθούν.

Πηγή: edcm.edu.gr
Η πλήρης αναφορά στον σύνδεσμο: https://tinyurl.com/yanzams4 

Σχετική ανάρτηση:
Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ: Οι δέκα λόγοι της τραγωδίας στην Ανατολική Αττική


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου