29 Απριλίου 2015

Η Viohalco απορροφά τη Σιδενόρ Συμμετοχών

Τη συγχώνευση των Viohalco SA και Σιδενόρ Εταιρία Συμμετοχών ΑΕ, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, αποφάσισαν σήμερα τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών, ως τη βέλτιστη ενδεδειγμένη τεχνική λύση. Στόχος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι η άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση (σε μια πρώτη φάση 25 εκατ. ευρώ) των βιομηχανικών εταιριών και εργοστασίων παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων της Σιδενόρ Συμμετοχών που λειτουργούν στην Ελλάδα και η υποστήριξή τους μέσω της ευχερέστερης πρόσβασης της Viohalco SA στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά χρήματος και κεφαλαίων.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής: 

"Η συγχώνευση εξυπηρετεί την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης και μακροπρόθεσμης υποστήριξης με κεφάλαια εξωτερικού των εργοστασίων παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και στον Αλμυρό Μαγνησίας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής κρίσης, τα δύο εργοστάσια συσσώρευσαν σημαντικές ζημίες, κυρίως λόγω της δραματικής κάμψης της οικοδομικής δραστηριότητας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους και τις θέσεις απασχόλησης που με μεγάλη δυσκολία διατηρούν ακόμη"...

"Τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν με τη συγχώνευση θα απεγκλωβίσουν κρίσιμο, ανενεργό σήμερα, παραγωγικό δυναμικό, θα τονώσουν την εξαγωγική δραστηριότητα και θα ευνοήσουν τη διατήρηση και την αύξηση των υφισταμένων θέσεων εργασίας και απασχόλησης στον Αλμυρό και στη Θεσσαλονίκη. Προερχόμενα πρωτίστως από υφιστάμενα διαθέσιμα της απορροφώσας Viohalco, τα εν λόγω κεφάλαια θα ανέλθουν σε μια πρώτη φάση σε 25 εκατ. ευρώ και θα επενδυθούν στα δύο εργοστάσια μέσω αυξήσεων κεφαλαίου που θα γίνουν στις χαλυβουργικές εταιρίες της Σιδενόρ Συμμετοχών «Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα ΑΕ» και «Sovel Ελληνική Εταιρία Επεξεργασίας Χάλυβος ΑΕ», αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης..." 

"Συνεπεία της σκοπούμενης συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Viohalco, μετοχές εισηγμένες και διαπραγματευόμενες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Xρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε 2,28:1, δηλαδή προτείνεται οι μέτοχοι της Σιδενόρ Συμμετοχών να ανταλλάξουν δύο κόμμα είκοσι οκτώ (2,28) μετοχές της Σιδενόρ Συμμετοχών με μία (1) μετοχή της Viohalco". 

Πηγές: www.capital.gr και www.euro2day.gr 29.04.2015 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου