9 Ιουλίου 2019

Δημόσια πρόταση εξαγοράς του ΟΠΑΠ από τη SAZKA GROUP

Σε σημαντικές αλλαγές οδηγείται ο ΟΠΑΠ, μετά την προαιρετική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών του ΟΠΑΠ που υπέβαλε η SAZKA Group, συμφερόντων του Τσέχου επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek, και την απόφαση για αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας από την έναρξη χθες των συναλλαγών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Το προσφερόμενο τίμημα για τις μετοχές που δεν κατέχει ο προτείνων ανέρχεται σε 9,12 ευρώ που αποτελεί τον μέσο όρο της τιμής του τελευταίου εξαμήνου. Το τελευταίο κλείσιμο του τίτλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήταν στα 10,05 ευρώ.

Το ελάχιστο δυνατό τίμημα για την απόκτηση του 66% του ΟΠΑΠ με βάση τη σταθμισμένη τιμή του τελευταίου εξαμήνου που προσέφερε χθες η SAZKA Group, αιφνιδίασε την Αγορά. Ο αιφνιδιασμός αφορούσε τόσο τον χρόνο υποβολής της πρότασης, όσο εν συνεχεία και το τίμημα που σαφώς θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται στην αξία της μετοχής, τουλάχιστον όπως την αποτιμά αυτή τη στιγμή η αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εστάλη προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η SAZKA Group εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης χθες Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, ενημερώνοντας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ και υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.

Η SAZKA Group ελέγχεται σε ποσοστό 75% από τον όμιλο KKCG που ανήκει στον Τσέχο επιχειρηματία και επενδυτή Karel Komarek. Παράλληλα, κατέχει το 66,7% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Management Ltd, ενώ το υπόλοιπο 33,3% ελέγχεται (μέσω της Giorgiella Holdings Co. Limited) από τον Γεώργιο Μελισσανίδη. Η Emma Delta Management Ltd. κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου στην Emma Delta Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία ελέγχει εμμέσως (μέσω της Emma Delta Hellenic Holdings Limited, της οποίας είναι ο αποκλειστικός μέτοχος) το 33% των δικαιωμάτων ψήφου στην ΟΠΑΠ ΑΕ.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης, η πρόταση της SAZKA Group αφορά α) το σύνολο των μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ήτοι το 67% του μετοχικού κεφαλαίου και β) το σύνολο των μετοχών της ΟΠΑΠ που μπορούν να εκδοθούν στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2018 (scrip dividend).

Εάν, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων κατέχει συνολικά μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, ο προτείνων θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς και θα αποκτήσει και τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα

Ο προτείνων προτίθεται να διατηρήσει την υφιστάμενη εισαγωγή των αξιών της εταιρείας στο Χ.Α., εφόσον μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων (από κοινού με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα) δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον το 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

Πηγές: Στοιχεία από naftemporiki.gr και capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου