3 Μαρτίου 2017

Eurobank: Ανησυχητικά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας

Ανησυχητικά μηνύματα για την πορεία της οικονομίας το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαπιστώνει η Eurobank, στο εβδομαδιαίο δελτίο της «7 Ημέρες Οικονομίας». Συγκεκριμένα, αναφέρει: 

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ) σημείωσε επιδείνωση τον Φεβρουάριο 2017. Διαμορφώθηκε στις 92,9 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 95,1 ΜΔ τον Ιανουάριο 2017. Η προαναφερθείσα μηνιαία πτώση ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί τους τελευταίους 12 μήνες. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα που σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2017, αποτελεί μια ανησυχητική ένδειξη για την πορεία της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Σε ότι αφορά την πορεία των επί μέρους δεικτών εμπιστοσύνης, οι μηνιαίες μεταβολές είχαν ως εξής: στη βιομηχανία, στους καταναλωτές, στο λιανικό εμπόριο και στις κατασκευές καταγράφηκε μείωση της τάξης των -0,1, -5,5, -11,0 και -14,4 ΜΔ αντίστοιχα. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι υπηρεσίες παρουσιάζοντας άνοδο 5,1 ΜΔ».

Στο σημείο αυτό, η Eurobank θεωρεί ότι αξίζει να τονιστούν τα εξής στοιχεία:
  • από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ακολούθησε ένα μονοπάτι ήπιας ανάκαμψης με διακυμάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία μεταβολή διαμορφώθηκε στις 0,3 ΜΔ. Δύναται να υποστηριχτεί ότι η εν λόγω δυναμική είναι σχετικά ισχνή καθώς με το συγκεκριμένο ρυθμό μεταβολής απαιτούνται προσεγγιστικά 41 μήνες ή 3,4 χρόνια για να επιστρέψει ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο υψηλό 75 μηνών του Ιουνίου 2014 (105,2 ΜΔ) και 
  • η σταδιακή ανάκαμψη των προσδοκιών προήλθε κυρίως από τους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου. Οι δείκτες εμπιστοσύνης στις κατηγορίες των κατασκευών και του καταναλωτή δεν ακολούθησαν παρόμοια τροχιά. Τουναντίον, ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή βρέθηκε σε χαμηλό 10 μηνών τον Φεβρουάριο 2017 (η 2η χαμηλότερη επίδοση τους τελευταίους 42 μήνες).

Στη συνέχεια η Eurobank σημειώνει τη μείωση τόσο των καταθέσεων όσο και των χρηματοδοτήσεων κατά τον Ιανουάριο 2017: Συγκεκριμένα, αναφέρει:

Το σύνολο των καταθέσεων και ρέπος (υπόλοιπα) των κατοίκων εσωτερικού στα ΝΧΙ στην Ελλάδα εκτός της ΤτΕ διαμορφώθηκε στα €130,9 δις τον Ιανουάριο 2017 από €132,1 δις τον Δεκέμβριο 2016. Η εν λόγω πτώση προήλθε από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (-€0,6 δις) και από τα νοικοκυριά (-€1,1 δις). Στην κατηγορία της γενικής κυβέρνησης καταγράφηκε μηνιαία αύξηση €0,4 δις.

Το σύνολο της χρηματοδότησης (υπόλοιπα) των κατοίκων εσωτερικού από τα εγχώρια ΝΧΙ εκτός της ΤτΕ διαμορφώθηκε στα €211,9 δις τον Ιανουάριο 2017 από €213,8 δις τον Δεκέμβριο 2016. Η προαναφερθείσα πτώση προήλθε από τις κατηγορίες της γενικής κυβέρνησης (-€0,7 δις), των ιδιωτικών επιχειρήσεων (-€0,8 δις) και των νοικοκυριών (-€0,4 δις). 

Πηγή: eurobank.gr/pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου