19 Μαρτίου 2017

KAL's cartoon on the Erdoan's iron glove

Kevin Kallaugher:

KAL's cartoon on the ... strongman of Turkey.
The Erdoan's iron glove!

Cartoon from this week's edition of The Economist.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου