10 Μαρτίου 2017

KAL's cartoon on the Crisis of Trust

Kevin Kallaugher:

A Crisis of Trust.
What is real and not real.
A warm reassuring response!

Cartoon from this week's edition of The Economist.


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου