30 Νοεμβρίου 2013

Από γερμανική σκοπιά: Η αυστριακή κυβέρνηση θέλει να παγώσει μισθούς στο δημόσιο

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να στερηθούν τις αυξήσεις. Το συνδικάτο μιλάει για «πόλεμο».

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της Αυστρίας μπορούν να προετοιμάζονται για δύσκολες εβδομάδες και μήνες. Προτού καν μπουν στη τρέχουσα συζήτηση για τους μισθούς του 2014 ποσοστά, η κυβέρνηση σκέφτεται ήδη το επόμενο βήμα. Λόγω υψηλής πίεσης για εξοικονόμηση, θα μπορούσαν να παγώσουν για μία φορά οι αυτόματες μισθολογικές αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Βάσει κυβερνητικών στελεχών, μια τέτοια ρύθμιση θα αφορά σε 200 χιλ. δημόσιους υπαλλήλους και δημόσιους δασκάλους. 

Οι συνολικές περικοπές θα ανέλθουν σε 430 εκ. ευρώ

Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι – τόσο οι μόνιμοι όσο και οι συμβασιούχοι – λαμβάνουν κάθε δύο χρόνια μισθολογικές αυξήσεις μεταξύ 1,8 και 2,4% ανά έτος μικτά – δηλαδή κάθε δύο χρόνια 3,6 έως 4,8%. Στους δικαστές υπάρχει συμβαίνουν οι αυξήσεις κάθε τέσσερα χρόνια. Επιπλέον λαμβάνουν και την τακτική ετήσια αύξηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εξοικονομήσεις σε περίπτωση διετούς παγώματος των εν λόγω μισθών θα έχουν το εξής αποτέλεσμα: Για το 2014 μείωση των εξόδων κατά 162 εκ. ευρώ, το 2015 378 εκ., το 2016 432 εκ. Από το 2017 θα παύσει το πάγωμα και θα έχει επιτευχθεί για κάθε επόμενο χρόνο ένα σταθερό όφελος 432 εκ. ευρώ.

Από τους κύκλους των διαπραγματευτών ακούγεται, πως αυτό θα ήταν μόνο ένα μέρος μιας γενικότερης μεταρρύθμισης. Το καινούργιο «υπουργείο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», το οποίο θα υπάγεται στον Καγκελάριο και Άντικαγκελάριο, θα ενοποιήσει, τυποποιήσει και τέλος ελέγξει κατά πόσο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις το σύστημα μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Η υπουργός Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ – Σοσιαλιστικό Κόμμα Αυστρίας) σε ερώτημα της εφημερίδας Kurier δε διέψευσε αυτά τα σχέδια και τόνισε «Για τους εργαζόμενους στο δημόσιο προβλέπεται μία μέτρια μισθολογική αναβάθμιση. Δε πρέπει να ξεχνάμε, ότι κάθε δύο χρόνια υπάρχει μια αυτόματη αύξηση στους μισθούς τους.» Και συμπληρώνει: «Το εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων ανέβηκε τα προηγούμενα χρόνια αισθητά σε σχέση με αυτό των (ιδιωτικών) εργατών και υπαλλήλων. Αυτό το τονίζω με έμφαση.»

Λόγω απουσίας του στο εξωτερικό, δε μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Fritz Neugebauer, πρόεδρο της GÖD (Συνδικάτο Δημοσίων Υπαλλήλων), για ένα σχόλιο. Από τον περίγυρό του λένε, πως αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτό το βήμα, «Μυρίζει μπαρούτι. Τότε ας προχωρήσουν χωρίς εμάς στην υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας». Ο Peter Korecky, σοσιαλιστής (της SPÖ) και αντιπρόεδρος του συνδικάτου, απαντά στο ερώτημα σχετικά το αποτέλεσμα αυτής της περικοπής ως εξής: «Πόλεμος. Τότε θα έχουμε μία εξαιρετικά δυσάρεστη σύγκρουση. Τότε θα τους κλείσουμε το κράτος και μπορούν να φροντίσουν μόνοι τους για τις δημόσιες λειτουργίες – τη φροντίδα των αρρώστων και των παιδιών και να πιάσουν οι ίδιοι τους κλέφτες. Αν το κάνουν αυτό, θα οδηγήσει άμεσα σε επίπονα μέτρα, τα οποία θα γίνουν αντιληπτά από την κοινωνία.»

Daniela Kittner / Patricia Haller (kurier.at)
http://kurier.at/politik/inland/beamtengehaelter-regierung-will-automatischen-gehaltssprung-aussetzen/38.098.867

Ακολουθεί το πρωτότυπο άρθρο:

“Regierung will automatischen Sprung aussetzen“

Die Staatsdiener sollen auf Vorrückungen verzichten. Die Gewerkschaft spricht von „Krieg“.

Der öffentliche Dienst darf sich auf harte Wochen und Monate einstellen. Da sind bei der Gehaltsrunde für 2014 noch nicht einmal Prozentsätze im Gespräch, überlegen die Koalitionsverhandler schon einen weiteren Schritt. Wegen des hohen Spardrucks könnten ein Mal die automatischen Gehaltsvorrückungen der öffentlich Bediensteten – die Biennien – ausgesetzt werden. Davon wären laut Beamtenministerium rund 200.000 Personen – Bundesbedienstete und Landeslehrer – betroffen.

Bringt: 430 Millionen

Alle öffentlich Bediensteten – Pragmatisierte wie Vertragsbedienstete – machen alle zwei Jahre einen Gehaltssprung, der zwischen 1,8 und 2,4 Prozent des Bruttogehaltes pro Jahr ausmacht – ergibt also über zwei Jahre ein Plus von 3,6 bis 4,8 Prozent. Bei Richtern gibt es die Vorrückung alle vier Jahre. Dazu kommt das Plus aus der jährlichen Gehaltserhöhung.

Laut Ministerium wirkten sich die Einsparungen bei einem zwei-jährigen Aussetzen der Biennien so aus: 2014 Minderausgaben von 162 Millionen Euro, 378 Mio. Euro im zweiten Jahr (2015), im dritten 432 Millionen und 2017 432 Millionen Euro. Ab 2017 wäre das Aussetzen je Dienstnehmer beendet und ein nachhaltiger Spareffekt von 432 Millionen Euro erzielt.

Wie es in Verhandlerkreisen heißt, wäre das Aussetzen nur ein Teil einer Reform. Zudem solle im neuen „Amt der Bundesregierung“, das Kanzler und Vizekanzler unterstellt werden soll, das Besoldungssystem des öffentlichen Dienstes vereinheitlicht und daraufhin überprüft werden, ob es noch zeitgemäß sei. Beamtenministerin Gabriele Heinisch-Hosek (SPÖ) dementiert die Pläne auf Anfrage des KURIER nicht. Sie betont: „Für den öffentlichen Dienst ist ein moderater Gehaltsabschluss vorgesehen. Man darf nicht vergessen, dass durch die Bienniensprünge die Gehälter der öffentlich Bediensteten alle zwei Jahre automatisch angehoben werden.“

Und sie ergänzt: „Die Einkommen der öffentlich Bediensteten sind im Vergleich zu ArbeiterInnen und Angestellten in den vergangenen Jahren viel deutlicher gestiegen. Daran möchte ich mit Nachdruck erinnern.“

Fritz Neugebauer, Chef der Beamtengewerkschaft GÖD, war für eine Reaktion zu der Idee nicht erreichbar. Er ist im Ausland. Aus seinem Umfeld heißt es, würde die Regierung diesen Schritt setzen, „ist Feuer am Dach. Dann können sie sich auch gleich ihr Koalitionsabkommen selber schreiben“. Peter Korecky, Neugebauers roter Vize in der GÖD, beantwortet die Frage, was die Sparmaßnahme zur Folge hätte, so: „ Krieg. Dann haben wir einen Wickel, der sich gewaschen hat. Dann sperren wir ihnen die Republik zu und sie dürfen den öffentlichen Dienst machen – Kranke und Kinder betreuen und Gauner fangen. Wenn sie das machen, dann führt das sofort zu schmerzhaften Maßnahmen, die die Öffentlichkeit merkt.“

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου