19 Νοεμβρίου 2013

Viohalco SA: Τα ποσοστά της, στις θυγατρικές της στην Ελλάδα.

Μηδενίστηκαν τα ποσοστά συμμετοχής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. στις εταιρείες Σιδενόρ, ΕΛΒΑΛ, ΕΤΕΜ, Χαλκόρ, Ελληνικά Καλώδια, ΣΙΔΜΑ και Σωληνουργεία Κορίνθου μετά τη συγχώνευση με απορρόφησή της από την Βελγική εταιρεία VIOHALCO SA/NV.

Αντίστοιχα, τα ποσοστά συμμετοχής της Βελγικής εταιρείας VIOHALCO SA/NV, στις εν λόγω εταιρείες, όπως προκύπτει από ξεχωριστές ανακοινώσεις των εισηγμένων, έχουν πλέον ως εξής: 

Στη ΣΙΔΕΝΟΡ: 
Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 72.674.137 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 75,51% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Στην ΕΛΒΑΛ: 
Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 90.768.994 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 73,14% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (124.100.815).

Στην ΕΤΕΜ:
Η 
Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 21.792.738 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 72,62% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (30.009.210).

Στη ΧΑΛΚΟΡ: 
Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα, μέσω και των θυγατρικών της ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 67.255.351 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 66,41% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (101.279.627). 

Στην Ελληνικά Καλώδια:
Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,ΕΛΒΑΛ Α.Ε,ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 22.005.983 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 74,48% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (29.546.360).

Στη ΣΙΔΜΑ: 
Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΣΙΔΕΝΟΡ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. και SOVEL Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Χάλυβα Α.Ε, συνολικά 3.503.250 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 35,033% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας (10.000.000).

Στη ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
Η Viohalco SA/NV, κατέχει πλέον, άμεσα και έμμεσα μέσω και των θυγατρικών της ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε., ALCOMET Α.Ε. και ΔΙΑΤΟΥΡ Α.Ε., συνολικά 106.640.015 δικαιώματα ψήφου, ήτοι 85,88% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η
15η Νοεμβρίου ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ στις 22 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της νέας εταιρείας Viohalco SA στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών.

_____________
Πηγή:www.capital.gr 18.11.2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου