18 Νοεμβρίου 2013

To Δημόσιο παραμένει ο καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα

Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέκρινε τους μισθούς στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στις χώρες της Ευρωζώνης. Από τη σύγκριση προέκυψε ότι η Ελλάδα διατηρεί τη μεγαλύτερη διαφορά στους μισθούς, αμείβοντας τους δημοσίους υπαλλήλους κατά 33%, κατά μέσον όρο, περισσότερο (το 2006 ήταν 50% περισσότερο), από ότι τους ιδιωτικούς.

Όμως, η διαφορά αυτή μειώνεται (χωρίς να καλύπτεται) αν ληφθεί υπόψη ότι στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν οι 14 μισθοί (για όσους πληρώνονται), ενώ στο Δημόσιο υπάρχουν 12 καταβολές τον χρόνο.

Ωστόσο, η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα, που οι μισθοί του Δημοσίου είναι υψηλότεροι από αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η Γερμανία! Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζει τα στοιχεία από το 2006 μέχρι το 2010.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, στις αρχές του 2012 ο βασικός μισθός (μεικτές αποδοχές) για τον άγαμο χωρίς προϋπηρεσία ιδιωτικό υπάλληλο ήταν 751,39 ευρώ. Δηλαδή λίγο χαμηλότερα απ’ ό,τι ο αντίστοιχος εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο με βάση το ενιαίο μισθολόγιο (780 ευρώ). Στη συνέχεια, ήρθε μείωση 22% για τους άνω των 25 ετών και 32% για τους νεότερους. Ετσι, ο βασικός μισθός έπεσε στα 586,08 ευρώ και 510,95 ευρώ αντίστοιχα. Η σύγκριση γίνεται πάντα μεταξύ μεικτών αποδοχών χωρίς επιδόματα. Η διαφορά, δηλαδή, από το 2012 αυξάνεται στο 33% και 52%, αντίστοιχα, για τους νέους.

Βέβαια, η σύγκριση μισθών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι πάντα εύκολη, καθόσον:
Στον ιδιωτικό τομέα θεωρητικά δεν υπάρχει ανώτατο όριο αποδοχών, ενώ στο Δημόσιο έχουν τεθεί τα 2.409 ευρώ τον μήνα.
Η μισθολογική εξέλιξη στο Δημόσιο εξαρτάται από τη βαθμίδα της εκπαίδευσης και το μισθολογικό κλιμάκιο που μεταβάλλεται με διετίες ή τριετίες.
Στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν οι 14 μισθοί, ενώ στο Δημόσιο περιορίστηκαν πλέον σε 12.

Πηγή: www.kathimerini.gr 18/11/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου