6 Νοεμβρίου 2013

Τράπεζα Πειραιώς: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση

Τις νέες δυνάμεις, τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αναλύει στην 16σέλιδη έκθεση του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας Πειραιώς, Ηλίας Λέκκος. 

Σύμφωνα με την ανάλυση η οποία τιτλοφορείται "The Greek Banking Sector after the crisis" (το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά την κρίση), το ελληνικό επιχειρηματικό κλίμα φαίνεται να εξέρχεται από τη φάση συστολής. 

Οι δείκτες της δημόσιας και ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας παραμένουν σε ακραία αρνητικά επίπεδα, αλλά μια οριακή άνοδος έχει παρατηρηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο δείκτης Financial Distress έχει δείξει μια αξιοσημείωτη μείωση, αντανακλώντας την σημαντική ελάφρυνση της οικονομίας από την πίεση. Ωστόσο, τα υψηλά επιτόκια ασκούν αρνητικές επιδράσεις στις επενδύσεις.

Υπάρχει πράγματι μια στενή σχέση μεταξύ του σχηματισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας και της μισθοδοσίας. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και του δανεισμού, αυτό φαίνεται να έχει αποσταθεροποιηθεί από τα μέσα του 2011.

Νέες δυνάμεις που διαμορφώνουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

• Ενοποίηση
• Ανακεφαλαιοποίηση
• Ρευστότητα
• Η μετάβαση στην Τραπεζική Ένωση
• Υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου

Ρευστότητα

Η πρώτη μεγάλη αιτία της μείωσης της ρευστότητας προέρχεται από την σιωπηρή και ρητή πίεση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες στην αποπληρωμή της χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την Πειραιώς.

Η δεύτερη μεγάλη αιτία είναι η πλήρης ανατροπή του μηχανισμού "δημιουργίας καταθέσεων" και της "μείωσης καταθέσεων":
• Όταν μια τράπεζα εκδίδει ένα νέο δάνειο δημιουργεί ένα επιπλέον ποσό, είτε σε όσους έχουν λάβει το δάνειο ή στον τελικό αποδέκτη του δανεισμένου ποσό. Για παράδειγμα, όταν ένας δυνητικός αγοραστής ακινήτου παίρνει ένα στεγαστικό δάνειο, μια κατάθεση ίσου ποσού έχει δημιουργηθεί στο λογαριασμό του πωλητή του ακινήτου.
• Επιπλέον, επειδή οι τράπεζες υποχρεούνται να κατέχουν μόνο ένα τμήμα των καταθέσεών τους ως αποθεματικό, αυτή η νέα κατάθεση μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο δάνειο , το οποίο δημιουργεί μια νέα κατάθεση... και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε θέσει σε κίνηση ένα μηχανισμό που δημιουργεί έναν ενάρετο κύκλο καταθέσεων και δανείων.

Δημιουργία καταθέσεων

Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ δανείων και καταθέσεων και ήταν η κύρια αιτία για την αύξηση των καταθέσεων στην Ελλάδα στην περίοδο μεταξύ 2000-2008.
Πρόσφατα, έχουμε εισέλθει σε έναν αρνητικό κύκλο, όπου η μείωση του τραπεζικού δανεισμού οδηγεί σε μια ανάλογη διάβρωση των καταθέσεων των τραπεζών και ως εκ τούτου στη ρευστότητα του μη τραπεζικού τομέα. Οι τράπεζες περικόπτουν περαιτέρω τον δανεισμό τους, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις να διαβρώνονται ακόμη περισσότερο. Έτσι έχουμε μια αντιστροφή του μηχανισμού δημιουργίας καταθέσεων.
Αυτό δεν είναι απλώς ένα ακαδημαϊκό θέμα, αλλά ένα πραγματικό γεγονός. Το 2013, οι καταθέσεις θα έπρεπε να αυξηθούν, δεδομένου ότι είχαμε 2,1 δισ. των φορολογικών επιστροφών, 3,5 δισ. ευρώ πληρωμές από καθυστερούμενες οφειλές του δημοσίου, 2 δισ. ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων γεωργίας. Ωστόσο, οι καταθέσεις έχουν παραμείνει στάσιμες.
Η κατάσταση θα επιδεινωθεί λόγω της υποχρέωσης της χώρας μας να χρησιμοποιήσει μέρος του πρωτογενούς πλεονάσματος της για την αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους.

Οι στόχοι της τραπεζικής ένωσης

Ο στόχος της τραπεζικής ένωσης είναι να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, οι οποίες εμφανίστηκαν κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική και κρίση.
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι μπορούν να συνοψιστούν:
• Στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού του τραπεζικού συστήματος, η οποία εκδηλώθηκε και στη μετατόπιση της ρευστότητας από τα αδύναμα στα ισχυρά τραπεζικά ιδρύματα και στη διεύρυνση του χάσματος στο κόστος του χρήματος.
• Στην αποφυγή της μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε "ζόμπι" (Zombification), όπου οι τράπεζες συνεχίζουν να αναχρηματοδοτούν τις κακές πιστώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η πραγματοποίηση των ζημιών και να αρνούνται να χορηγήσουν νέα δάνεια σε φερέγγυους πελάτες.
• Στην αποφυγή της χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων για να σώνονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με απερίσκεπτες διοικήσεις.
• Στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, όσον αφορά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν σε μετοχές και ομόλογα τραπεζών.

Kίνδυνοι μετάβασης

Η μετάβαση από το τρέχον ρυθμιστικό καθεστώς σε μια πλήρως ανεπτυγμένη Ένωση Τραπεζών θα είναι παρατεταμένη, "ανώμαλη" και γεμάτη από αβεβαιότητες.
Πιο συγκεκριμένα, η αβεβαιότητα θα ενισχύεται από τις προσπάθειες για:
• Κοινούς ορισμούς και πρότυπα, π.χ. μη εξυπηρετούμενων δανείων, εποπτικά κεφάλαια, σταθμίσεις κινδύνου, κλπ.
• Αποτίμηση κρατικών ομολόγων, π.χ. συντελεστές στάθμισης κινδύνου
• Αντιμετώπιση χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, ως μέρος του ΣΕΠ
• Ποιος θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις για την εξυγίανση των τραπεζών
• Ευελιξία στην εφαρμογή του bail -in

Stress Test

Για να είναι αξιόπιστες οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων πρέπει να είναι αυστηρές.
Αν είναι όμως αυστηρές ορισμένες τράπεζες θα μπορούσε να αποτύχει.
Για παράδειγμα:
• Ηνωμένο Βασίλειο: Άσκηση 2013 - Με βάση την αναλογία του κεφαλαίου 7%, 5 από τις 8 μεγαλύτερες τράπεζες απέτυχαν: RBS, Lloyds, Barclays, Co - Op, Nationwide
• ΗΠΑ: Ετήσια συνολική κεφαλαιακή Αξιολόγησης - Σύμφωνα με την CCAR, οι τράπεζες πρέπει να διατηρούν στο 5% τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υποθέτοντας το δυσμένες σενάριο. Το 2012 η Citigroup και το 2013 η Goldman Sachs δέχτηκαν παρατηρήσεις από τις ρυθμιστικές αρχές.


Νέο Μοντέλο Banking I

Η παραδειγματική στροφή της ελληνικής οικονομίας από την κατανάλωση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές θα έχει βαθιά επίδραση στην κατεύθυνση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Η άμεση συνέπεια αυτού του επαναπροσανατολισμού είναι ότι οι τράπεζες θα μετατοπίσουν την προσοχή τους από τη χρηματοδότηση της κατανάλωσης στη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου.
Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση:
• εξαγωγικών τομεών
• Βασικών μεταλλων
• Έργων υποδομής
• Γεωργία
• Πράσινη οικονομία

Νέο Μοντέλο Banking IΙ

Την ίδια στιγμή, ριζικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των τραπεζών και των εταιρειών.
Το τρέχον μοντέλο, σύμφωνα με την οποία οι τράπεζες παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιορισμένη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο νέων μετόχων, και όπου ο πιστωτικός κίνδυνος μετριάζεται μέσω της χρήσης των ασφαλειών δεν είναι πλέον βιώσιμο.
Αντίθετα, οι τράπεζες είναι αναγκαίο να διασφαλίσουν τη ρευστότητα και τα κεφάλαια τους, χρηματοδοτώντας νέες επιχειρήσεις.

______________
Πηγές: Τράπεζα Πειραιώς και
www.bankingnews.gr & www.bankwars.gr 06.11.2013

14 σχόλια:

 1. Wonderful goods from you, man. I've take note your stuff prior
  to and you're simply extremely wonderful. I actually like
  what you've obtained here, certainly like what
  you're stating and the way in which in which you
  assert it. You are making it enjoyable and you still take care of to stay it wise.
  I can't wait to learn far more from you. This is really a great website.


  my blog post Diet Rendah Kalori com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Very shortly this site will be famous amid all blog people, due
  to it's good posts

  Also visit my site - seo [http://seofornown4eva.com]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Have you ever considered about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and all.
  But just imagine if you added some great photos or videos to give your posts
  more, "pop"! Your content is excellent but with pics and video clips, this website could definitely be one
  of the best in its field. Wonderful blog!

  My web-site; gsa ebuy rfq and quotes

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. I blog frequently and I genuinely thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

  Feel free to visit my web page free seo tools Tuskegee Institute

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Great items from you, man. I have be mindful your stuff previous to and you're simply
  extremely excellent. I actually like what you've got right here, certainly like
  what you're saying and the best way through which you assert it.
  You're making it enjoyable and you continue to care for to
  stay it wise. I can not wait to learn far more from you. That is
  really a great website.

  My site injuries - ,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. c) are supported by credible industry reputation, reliability and service.

  That way they will have more chances of landing a job
  and of moving forward to higher career goals. The selection of traditional mouldings run the gamut from elaborate to simple, to suit every d.


  Review my weblog :: web site ()

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Do you have any video of that? I'd care
  to find out some additional information.

  Stop by my blog post :: hold paint ()

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. I believe what youu posted was actually very logical. However,
  what about this? suppose you wrote a catchier title?

  I am not suggesting your content is not solid, however
  whqt if you added a title that grabvbed a person's attention? I mean "Τράπeζa Πeιρaιώς: Το eλληνιkό τρaπeζιkό σύστημa μeτά την kρίση" is kinda plain.
  You might look at Yahoo's front page and watch hhow they create
  news titles to grab people tto open the links. You might try adding a video or a related pic or ttwo to grwb readers interested about everything've
  written. Juust my opinion, it would brinbg
  your website a little bit more interesting.

  Review mmy weblog - Find out more about England on Wikipedia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. A lot of them are selling a home around, you know 30 days within these zip codes,
  it s just a couple of parameters and bam hit the button. Work with great individuals
  and you will be one step closer to the massive real estate business because there are
  accident lawyer no hassles, they are investors. What they are going to
  be much less than the total amount, so you are buying that house as is.
  And that is how to get the amount of accident lawyer interest you
  will ultimately pay.

  My web page - http://probatelawyer.tripod.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Usually I don't learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me
  to try and do it! Your writing taste has been amazsd me. Thanks, very great post.


  Visit my website: Stamped concrete ma

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Please let me know if you're looking for a writer for your weblog.
  You have some really great posts and I feel I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some content for your blog
  in exchange for a link back to mine. Please shoot me an
  email if interested. Thank you!

  Also visit my blog post: transcription employment

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Hi there outstanding website! Does running a blog like
  this require a large amount of work? I've very little understanding of programming however I had been hoping to
  start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any ideas or tips for
  new blog owners please share. I know this is off topic but I simply needed to ask.
  Thanks a lot!

  Feel free to visit my web site: what is dissertation writing

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and
  I am waiting for your further post thanks once again.  Here is my blog; federal court reporter jobs

  ΑπάντησηΔιαγραφή