12 Φεβρουαρίου 2014

Αυστρία: Οι γυναίκες συχνά υπερκαταρτισμένες ως προς τις θέσεις εργασίας τους

Γυναίκες με Matura (1) ή σπουδές βρίσκουν δυσκολότερα μία επαρκή θέση εργασίας σε σχέση με τους άντρες. Παρά την υψηλή τους εκπαίδευση πληρώνονται χειρότερα. Αυτό δείχνει μία πρόσφατη μελέτη.


Βιέννη. Τα περασμένα 30 χρόνια οι γυναίκες φτάνουν ή και ξεπερνούν στο επίπεδο μόρφωσης τους άντρες με Matura (1) ή πτυχία πανεπιστημίων. Ωστόσο αυτό επηρεάζει τον κόσμο της εργασίας μέχρι στιγμής πολύ λίγο. 

Καλά καταρτισμένες γυναίκες απασχολούνται δηλαδή συχνότερα σε σχέση με τους άντρες σε θέσεις χαμηλότερες του επιπέδου τους. Αυτό δείχνει μία μελέτη του εργατικού επιμελητηρίου που παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Πάντως όπως στις γυναίκες έτσι και στους άνδρες, το 2010 διέθετε συνολικά το 22% περισσότερα προσόντα σε σχέση με τη θέση εργασίας τους.

Ιδιαίτερα σαφής φυλετικές διαφορές υπάρχουν όμως σε όσους έχουν Matura (1) - τόσο στους απόφοιτους του Γυμνασίου (2), όσο και στις ανώτερες τεχνικές σχολές. Τη στιγμή που 57% των αποφοίτων των τεχνικών σχολών δε βρίσκουν μια επαρκή θέση εργασίας, στους άνδρες - λόγω μεγάλης ζήτηση για τεχνικές καταρτίσεις -"μόνο" 30%. Στους ακαδημαϊκούς είναι 35% των γυναικών και 26% των ανδρών υπέρκαταρτισμένοι. Ειδικά σε αυτό το group είναι η αμοιβή των ανδρών κατά ένα τέταρτο εμφανώς υψηλότερη από αυτή των γυναικών, σύμφωνα με τη συγγραφέα της μελέτης, Petra Völkerer.

Να δηλώνεται ο αναμενόμενος μισθός

Για σκοπούς της μελέτης αναλύθηκαν δεδομένα παιδείας και απασχόλησης από το 1981 έως το 2010. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μειώθηκε το ποσοστό των Γυναικών που είχαν το πολύ απολυτήριο βασικής εκπαίδευσης από 49% σε 18%, το κομμάτι όσων έχουν Matura (1) αυξήθηκε από 7% σε 19% και το αυτό των πτυχιούχων πανεπιστημίου από 4% σε 16%. Ταυτόχρονα ανέβηκε το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στο 67%.

Ο πρόεδρος του εργατικού επιμελητηρίου επιζητεί ενόψει των αποτελεσμάτων, οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ενεργητικότερα το budget των 5 εκ. ευρώ για τη στήριξη μη παραδοσιακών επαγγελματικών επιλογών. Τελευταία εκταμιεύθηκαν μόνο περίπου 100 χιλ. ευρώ. Μια ακόμη απαίτηση: Στις αγγελίες για θέσεις εργασίας να αναγράφεται ο αναμενόμενος μισθός αντί για τον ελάχιστο.

(1) το αντίστοιχο στην Αυστρία του ελληνικού απολυτηρίου λυκείου
(2) στην Αυστρία το Γυμνάσιο δεν αντιστοιχεί στο ελληνικό γυμνάσιο. Είναι περισσότερο κάτι σαν το ενιαίο λύκειο της Ελλάδας.ακολουθεί το πρωτότυπο άρθρο:

Frauen sind oft überqualifiziert

Frauen mit Matura oder Studium finden schwerer einen adäquaten Job als Männer. Trotz hoher Bildung werden sie schlechter bezahlt. Das zeigt eine aktuelle Studie.

Wien. Frauen haben in den vergangenen 30 Jahren beim Bildungsniveau deutlich aufgeholt bzw. Männer bei Matura und Hochschulabschlüssen sogar überholt. In der Berufswelt schlägt sich das bislang aber (zu) wenig nieder.

Gut ausgebildete Frauen werden nämlich häufiger als Männer unter ihrem Qualifikationsniveau beschäftigt. Das zeigt eine am Mittwoch, präsentierte Studie der Arbeiterkammer (AK). Zwar waren 2010 insgesamt sowohl unter Männern wie Frauen 22Prozent für ihren Job überqualifiziert.

Ganz besonders deutliche Geschlechterunterschiede gibt es aber bei den Maturanten – sowohl bei Absolventen des Gymnasiums als auch der berufsbildenden höheren Schulen (BHS). Während 57Prozent der BHS-Absolventinnen keinen adäquaten Job finden, sind es bei den Männern – dank der großen Nachfrage nach technischen Ausbildungen – „nur“ 30 Prozent. Unter Akademikern sind 35 Prozent der Frauen bzw. 26 Prozent der Männer eigentlich für ihren Posten überqualifiziert. Gerade in dieser Gruppe ist der Verdienst der Männer mit einem Viertel deutlich höher als jener der Frauen, so Studienautorin Petra Völkerer.

Erwartbares Gehalt angeben

Für die Studie wurden Bildungs- und Beschäftigungsdaten von 1981 bis 2010 analysiert. In dieser Zeit ist der Anteil an Frauen mit maximal Pflichtschulabschluss von 49 auf 18 Prozent gesunken, der Anteil der Maturantinnen ist von sieben auf 19 und jener der Hochschulabsolventinnen von vier auf 16Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist der Anteil an Frauen, die berufstätig sind, auf 67Prozent angestiegen.

AK-Präsident Rudolf Kaske fordert angesichts der Ergebnisse, dass Unternehmen den mit fünf Millionen Euro dotierten Topf zur Förderung nicht traditioneller Berufswahl stärker nutzen. Zuletzt wurden nur rund 100.000 Euro abgeholt. Eine weitere Forderung: Bei Stelleninseraten soll das erwartbare Gehalt anstelle eines Mindestgehalts angegeben werden.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου