15 Ιουνίου 2022

Eurostat: Τα προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής για γυναίκες και άνδρες στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Σε 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες ανέρχονταν το 2020 τα προσδόκιμα χρόνια υγιούς ζωής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Στην Ελλάδα τα χρόνια υγιούς ζωής ανέρχονταν για τις γυναίκες στα 66,8 έτη και για τους άνδρες στα 65 έτη. 

Με τον όρο «έτη υγιούς ζωής» περιγράφεται ο αριθμός των ετών που ένα άτομο αναμένεται να συνεχίσει να ζει σε υγιή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Ε.Ε. ήταν, κατά μέσο όρο, 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών το 2020 (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών).

Τα χρόνια υγιούς ζωής αντιπροσωπεύουν το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Επομένως, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής τους χωρίς να περιορίζουν -λόγω ηλικίας- τις δραστηριότητές τους.

Η Ελλάδα, βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, βρίσκεται στην 6η θέση της σχετικής λίστας τόσο στις γυναίκες (μαζί με τη Γερμανία), όσο και στους άνδρες. Ο μέσος όρος ετών υγιούς ζωής για τις γυναίκες στην Ελλάδα ανερχόταν το 2020 στα 66,8 χρόνια, ενώ για τους άνδρες στα 65 χρόνια.

In 2020, the number of healthy life years at birth in the EU was 64.5 years for women and 63.5 years for men. Highest number of healthy life years at birth in: Sweden (72.7 years for women, 72.8 for men) Malta (70.7, 70.2) Italy (68.7, 67.2) https://europa.eu/!VMxgh4

Οι χώρες στην κορυφή της λίστας: Μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., η Σουηδία κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής κατά τη γέννηση το 2020 για τις γυναίκες (72,7 έτη), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (70,7 έτη) και την Ιταλία (68,7 έτη). Οι υψηλότεροι αριθμοί για τους άνδρες καταγράφηκαν στις ίδιες χώρες: Σουηδία (72,8), Μάλτα (70,2) και Ιταλία (67,2).

Στον αντίποδα, η Λετονία είχε τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες (54,3 έτη) όσο και για τους άνδρες (52,6 έτη). Οι ακραίες τιμές, σύμφωνα με τη Eurostat, μπορούν εν μέρει να εξηγηθούν από τον τρόπο με τον οποίο μετράται ο περιορισμός δραστηριότητας στη χώρα, επηρεάζοντας τα αποτελέσματα σε κάποιο βαθμό.

Ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες σε 20 κράτη μέλη της Ε.Ε. Σε επτά κράτη μέλη της Ε.Ε., το χάσμα ξεπερνούσε τα δύο χρόνια, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στη Βουλγαρία (+4,2 έτη), την Εσθονία (+4,1 έτη) και την Πολωνία (+4 έτη).

Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής για τις γυναίκες ήταν χαμηλότερος από ό,τι για τους άνδρες σε έξι κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (-2,8 έτη), την Πορτογαλία (-2,1 έτη) και τη Φινλανδία (-1,8 έτη). Στην Ισπανία, καταγράφηκε ο ίδιος αριθμός ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.
,
Πηγή: kathimerini.gr , Eurostat

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου