16 Ιουλίου 2013

Στην Eurobank το Τ.Τ. και η Proton Bank

Την πώληση του "Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου" (Τ.Τ.) και της "Νέας Proton Bank" (Proton) στην Eurobank ανακοίνωσε και επίσημα χθες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 

Από την πλευρά της Eurobank ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τις δύο δεσμευτικές συμφωνίες με το ΤΧΣ για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΤ και της Proton.
Όπως αναφέρει η Eurobank σε σχετική ανακοίνωση, "η ένταξη του Τ.Τ. και της Proton στο διευρυμένο όμιλο της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική του θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Μέσω της δημιουργίας σημαντικών συνεργειών καθίσταται ελκυστικότερη η επενδυτική πρόταση για τη Eurobank, διευκολύνοντας τη μελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του Δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας. Εντός του νέου Ομίλου, το Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως αυτόνομο δίκτυο με σεβασμό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονομία".

"Ο νέος Όμιλος, μετά τις εξαγορές του Τ.Τ. και της Proton, θα απασχολεί 20.115 εργαζόμενους και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο 1.261 καταστημάτων με παρουσία σε 7 χώρες, ενώ ισχυροποιεί σημαντικά τα βασικά του μεγέθη:

Οι καταθέσεις αυξάνονται κατά €12 δισ., αύξηση που υπερβαίνει κατά €4,2 δισ. την αντίστοιχη αύξηση των δανείων. Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται σε 114% (από 132% με βάση στοιχεία Μαρτίου 2013). Το συνολικό ενεργητικό αυξάνεται κατά 23% σε €79,4 δισ.

Συνδυαστικά, οι συνέργειες από τις δύο εξαγορές υπολογίζονται σε περίπου €200 εκ. ετησίως, από το 2015 και μετά, ενώ η παρούσα αξία των συνολικών συνεργειών ανέρχεται σε περίπου €800 εκ.

 Oι όροι της εξαγοράς του Τ.Τ.: Η Eurobank θα καταβάλει στο ΤΧΣ τίμημα €681 εκ. για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Τ.Τ. με τη μορφή νέων κοινών μετοχών Eurobank, αφού ληφθεί η έγκριση της σχετικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EΓΣ). Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβει το ΤΧΣ θα καθορισθεί με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο διάστημα των δέκα εργάσιμων ημερών πριν από την ΕΓΣ, με κατώτατο όριο τις 1.418.750.000 μετοχές.

Οι όροι της εξαγοράς της Proton: Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης της Proton, όπως αυτοί ορίστηκαν από το ΤΧΣ, η Eurobank θα καταβάλει τίμημα €1 για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Proton. Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΤΧΣ θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Proton με εισφορά μετρητών €395 εκ.

Οι παραπάνω εξαγορές θα ολοκληρωθούν με τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Στρατηγική ενοποίησης του Τ.Τ. και της Proton

Η Eurobank, υιοθετώντας την αρχή «Μία Τράπεζα – Δύο Εμπορικές Επωνυμίες», έχει εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο ενοποίησης του Τ.Τ. με κριτήριο την αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και με απόλυτο σεβασμό στη μακρά και ισχυρή του παράδοση.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο καταστημάτων του Τ.Τ. θα αποτελέσει αυτόνομο δίκτυο που θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», μια επωνυμία συνυφασμένη με την έννοια της αποταμίευσης, όπως αυτή έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του αποταμιευτικού κοινού, εξυπηρετώντας την πελατεία του, η οποία είναι συμπληρωματική με την πελατεία της Eurobank.

Με βάση το σχέδιο ενοποίησης της Proton και διασφαλίζοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας της, το δίκτυό της θα ενσωματωθεί σε αυτό της Eurobank.

Ο διευρυμένος όμιλος Εurobank θα επιδιώξει την επίτευξη σημαντικών συνεργειών, μέσω της ενοποίησης κεντρικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων του Τ.Τ. και της Proton.

Η διοίκηση και τα στελέχη της Eurobank θα συνεργαστούν αρμονικά με τις διοικητικές ομάδες των δύο Τραπεζών, αξιοποιώντας και σεβόμενοι το ανθρώπινο δυναμικό τους.

_____________
Πηγή: http://www.capital.gr 15 Ιουλίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου