26 Αυγούστου 2013

Γερνάει ο ελληνικός πληθυσμός

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Απογραφή πληθυσμού 2011 

Τα 10.815.197 άτομα φτάνει πλέον ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας, εκ των οποίων το 91,57% με ελληνική υπηκοότητα. Η μέση ηλικία για το σύνολο του πληθυσμού να φτάνει τα 41,9 έτη, πολύ υψηλότερα από τις γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με βάση την απογραφή του 2011, από το συνολικό πληθυσμό οι 5.302.703 είναι άντρες (ποσοστό 49%) και 5.512.494 γυναίκες (ποσοστό 51%).

Τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής δείχνουν σαφώς και μια εντεινόμενη γήρανση του πληθυσμού. Η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας είναι 41,9 έτη, ενώ, για παράδειγμα, η γειτονική Τουρκία έχει, με βάση άλλες έρευνες, μέση ηλικία 27,5 χρόνια.

Για τη σύνθεση του πληθυσμού της χώρας κατά υπηκοότητα, από τα αποτελέσµατα της απογραφής προκύπτει ότι 9.903.268 άτοµα έχουν ελληνική υπηκοότητα, 199.101 άτοµα έχουν υπκοότητα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 708.003 άτοµα έχουν υπηκοότητα λοιπών χωρών και 4.825 άτοµα είναι χωρίς υπηκοότητα ή έχουν αδιευκρίνιστη υπηκοότητα.Ειδικότερα, το σύνολο των αλλοδαπών που διέµεναν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την απογραφή, όπως και των ατόµων χωρίς ή µε αδιευκρίνιστη υπηκοότητα ανήλθε σε 911.929 άτοµα. Το µεγαλύτερο ποσοστό 52,7% των αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν αλβανική υπηκοότητα, το 8,3% βουλγαρική, το 5,1% ρουµάνικη και ακολουθεί µε 3,7% η πακιστανική και 3% η γεωργιανή.

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 50,3% του πληθυσμού της χώρας είναι κατά νόμο έγγαμοι (έγγαμοι, σύμφωνο συμβίωσης, σε διάσταση). Το 39,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας είναι άγαμοι, με τους άρρενες να υπερτερούν (21,5% του πληθυσμού της χώρας). Το υπόλοιπο 10,4% είναι χήροι.

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά (το σύνολο των ατόµων που διαµένουν µόνιµα σε µια κατοικία είτε έχουν συγγενικές σχέσεις είτε όχι), το σύνολό τους διαμορφώνεται σε 4.134.157, από τα οποία τα 1.061.471 είναι µονοµελή, 1.218.356 είναι διµελή, 817.842 είναι τριµελή, 726.469 είναι τετραµελή, 209.545 είναι πενταµελή, 68.595 είναι εξαµελή, 20.272 είναι επταµελή, 7.510 είναι οκταµελή, 1.881 είναι εννεαµελή και 2.216 έχουν δέκα µέλη και άνω. Το µέσο µέγεθος νοικοκυριού στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 2,6 άτοµα. 

Από τα ερωτηματολόγια της έρευνας παρατηρείται ότι το μέσο μέγεθος νοικοκυριού είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο στις αγροτικές περιοχές. 

Τέλος, το σύνολο των πυρηνικών οικογενειών (θεωρείται η ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ατόµων µέσα στο νοικοκυριό, τα οποία σχετίζονται ως σύζυγοι, ως συµβιούντες σύντροφοι ή ως γονέας και παιδί) ανέρχεται σε 3.021.133 από τις οποίες 913.204 παντρεµένα ζευγάρια χωρίς παιδιά στο ίδιο νοικοκυριό, 1.570.269 παντρεµένα ζευγάρια µε παιδιά, 61.630 συµβιούντες χωρίς παιδιά στο ίδιο νοικοκυριό, 12.317 συµβιούντες µε παιδιά, 74.421 µονογονεϊκές οικογένειες (πατέρας µε παιδί-ιά) και 389.292 µονογονεϊκές οικογένειες (µητέρα µε παιδί-ιά).

___________________
Πηγές:
http://www.imerisia.gr 24.08.2013 και 


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου