17 Αυγούστου 2013

OECD: Η ευτυχία... μετριέται

Επειδή «η ζωή είναι πολλά περισσότερα από ψυχρά νούμερα για το ΑΕΠ και οικονομικές στατιστικές», ο ΟΟΣΑ (OECD)* αποφάσισε όχι μόνο να μετρήσει, αλλά και να συγκρίνει την ευτυχία μεταξύ των πολιτών των 34 κρατών-μελών του - σε μία έρευνα μάλιστα που διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει και δύο ακόμα μεγάλες αναδυόμενες χώρες, τη Ρωσία και την Βραζιλία.

Τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας με την ονομασία «Better Life Initiative», η οποία συνεχίζεται, συστηματοποιούνται και αποτυπώνονται στον δείκτη «Better Life», και στην σχετική ιστοσελίδα του OECD παρουσιάζονται ανά χώρα, αλλά και συγκριτικά, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα στο "capital.gr".

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο στους περισσότερους τομείς, αν και σε ορισμένους από αυτούς υπάρχουν επιμέρους στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Ο δείκτης «Better Life» που "βαθμολογεί" την ευτυχία με άριστα το 10, απαρτίζεται από 11 επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες θεωρούνται ως οι πιο σημαντικές: στέγαση, εισόδημα, απασχόληση, κοινωνικός περίγυρος, εκπαίδευση, περιβάλλον, συμμετοχή στα κοινά, υγεία, ασφάλεια, ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ψυχαγωγίας και, τέλος, γενική ικανοποίηση (από τη ζωή).

Όπως εξηγεί ο OECD, τα τελευταία χρόνια εκφράζονται όλο και πιο έντονα ανησυχίες για το γεγονός ότι οι μακροοικονομικές στατιστικές δεν είναι σε θέση να αποτυπώσουν ορθά την αντίληψη των ανθρώπων για την δική τους κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Και η κρίση των τελευταίων ετών, όπως αναφέρεται, έχει οξύνει αυτού του είδους τις αποκλίσεις.

Μεταξύ άλλων, ο OECD τονίζει ότι η ορθή προσέγγιση στο ζήτημα των αντιλήψεων των πολιτών είναι κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα πολιτικών που εφαρμόζονται, αλλά και για την ομαλή λειτουργία της ίδια της δημοκρατίας.

Ως προς τη μεθοδολογία της έρευνας, ο OECD δεν προχωρά επισήμως σε κατάταξη των 36 χωρών βάσει του δείκτη που διαμορφώνεται για κάθε μία από αυτές. Ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας του Οργανισμού μπορεί να διαμορφώσει τον δείκτη με τα δικά του κριτήρια, ανάλογα με το πόσο σημαντική θεωρεί ο ίδιος κάθε μία από τις 11 θεματικές, και στη συνέχεια να δει τις συγκρίσεις με άλλες χώρες.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που υπάρχουν από επίσημες πηγές, για τομείς που συναπαρτίζουν τον δείκτη, προκύπτει για γενική εικόνα για την κάθε χώρα και για την θέση της σε σχέση με τις υπόλοιπες 35.

Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο στους περισσότερους τομείς, αν και σε ορισμένους από αυτούς υπάρχουν επιμέρους στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Στο θέμα της στέγασης, για παράδειγμα, οι Έλληνες έρχονται πρώτοι μεταξύ όλων των χωρών του OECD καθώς δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό (27%) του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους «προκειμένου να έχουν μια σκεπή πάνω από το κεφάλι τους». Ο μέσος όρος των 34 χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται σε 21%.

Ως προς το εισόδημα, το μέσο καθαρά προσαρμοσμένο διαθέσιμο εισόδημα για το ελληνικό νοικοκυριό διαμορφώνεται σε 20.440 δολάρια το χρόνο, χαμηλότερο κατά 11,3% σε σχέση με τον μέσο όρο των 23.047 δολαρίων στο σύνολο των χωρών του OECD. Καταγράφεται όμως παράλληλα μεγάλη απόκλιση μεταξύ του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού, όπου το εισόδημα διαμορφώνεται σε 41.155 δολάρια το χρόνο, και του φτωχότερου 20%, με εισόδημα 7.317 δολάρια ετησίως.

Σχετικά με την απασχόληση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από έναν χρόνο είναι 8,8% (προφανώς αναφέρεται σε παλαιότερα στοιχεία), όταν ο μέσος όρος του OECD είναι μόλις 3,1%.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης PM10 (μικροσωματίδια) μεταξύ των 34 χωρών-μελών του Οργανισμού. Διαμορφώνεται σε 30,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, έναντι 20,9 μικρογραμμάρια που είναι ο μέσος όρος του OECD και 20 μικρογραμμαρίων που είναι το όριο που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επίσης, οι Έλληνες σε ποσοστό 25% δηλώνουν ότι αισθάνονται έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης σε ανοιχτούς χώρους πρασίνου ή σε χώρους αναψυχής, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο του 12% που διαμορφώνεται για τις ευρωπαίκές χώρες-μέλη.

Σε ό,τι αφορά την υγεία, ο OECD σημειώνει ότι η κατανάλωση προϊόντων καπνού και η παχυσαρκία αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις χώρες-μέλη του. Η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών του Οργανισμού σε καθημερινούς καπνιστές, ήτοι 31,9%, έναντι μέσου όρου 21,1%, ενώ βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο σε ό,τι αφορά προβλήματα σωματικού βάρους.

Επίσης, σχετικά με τη συμμετοχή στα κοινά, ο OECD αφού πρώτα σημειώνει ότι συνεκτική κοινωνία είναι αυτή όπου οι πολίτες έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στη δημόσια διοίκηση, αναφέρει ότι το ποσοστό αυτό (εμπιστοσύνης) διαμορφώνεται σε 44% στην Ελλάδα, έναντι μέσου όρου 56%.

Μεταξύ άλλων στοιχείων για την Ελλάδα, ξεχωρίζει ένα ακόμη, που αφορά τις κοινωνικές σχέσεις. Μόλις το 30% αναφέρει ότι προσέφερε βοήθεια σε κάποιον άγνωστο τον προηγούμενο μήνα, ποσοστό που είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 48% και ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ όλων των χωρών του OECD...

______________
* Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), 
αγγλικά: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

_________________
Πηγές: 
http://www.capital.gr/News.asp?id=1854603 στις 17.08.2013 και yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου