27 Νοεμβρίου 2014

Politics is a man's world in Turkey

Politics is a man's world in Turkey 

"Picture of the Day"

Source:
twitter.com
ASLI TUNC ‏@aslitunc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου