20 Νοεμβρίου 2019

Πόσο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους ήταν οι Ευρωπαίοι το 2018

Μικρός ο βαθμός ικανοποίησης στην Ελλάδα

Περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή ήταν οι Ευρωπαίοι το 2018 σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το επίπεδο ικανοποίησης στο σύνολο της Ε.Ε. ανήλθε στο 7,3 με άριστα το 10, έναντι 7 στα 10 το 2013. 

Πολίτες της Ε.Ε. κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη ζωή τους», σε μια κλίμακα από το 0 (καθόλου ικανοποιημένοι) έως το 10 (πλήρως ικανοποιημένοι).

Κατά τα στοιχεία και σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση στο νοικοκυριό τους, ο βαθμός ικανοποίησης στην Ε.Ε. ανήλθε σε 6,5 το 2018 από 6 το 2013. Αναφορικά με τις προσωπικές σχέσεις, τα στοιχεία δείχνουν μια ελαφριά άνοδο στον βαθμό ικανοποίησης (7,9 το 2018 έναντι 7,8 το 2013).

Σε ό,τι αφορά τη χώρα που εμφανίζει τον μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης, αυτή είναι η Φινλανδία με βαθμό 8,1, ενώ ακολουθούν η Αυστρία (8) και η Πολωνία με τη Σουηδία (7,8).

Στον αντίποδα, τον μικρότερο βαθμό ικανοποίησης εμφανίζουν η Βουλγαρία (5,4), η Κροατία (6,3), η Λιθουανία (6,4) και η Ελλάδα (επίσης 6,4).

Τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση εμφανίζουν η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα, εμφανίζουν εκ νέου η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Κροατία και η χώρα μας.

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από τις προσωπικές σχέσεις, στις πρώτες τρεις θέσεις συναντώνται η Μάλτα, η Αυστρία και η Σλοβενία, ενώ ουραγοί είναι η Βουλγαρία και η Ελλάδα.

Πηγή: naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου