11 Ιανουαρίου 2018

Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δανείων

Έναντι των στρατηγικών κακοπληρωτών θα στραφούν κυρίως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων. Τη διαβεβαίωση αυτή μας παρέχουν τόσο οι τράπεζες όσο και η κυβέρνηση. Όμως ποιοί είναι αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές; και σε τι ποσό ανέρχονται οι οφειλές τους στις τράπεζες; Γενικότερα, ποιό είναι το προφίλ των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια; σε πόσες κατηγορίες μπορούν να διακριθούν; και ποιό είναι το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων;

Μια προσπάθεια για κάποιες απαντήσεις σε όλα αυτά, στη συνέχεια:

Οι πέντε «φυλές» των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι στρατηγικοί  κακοπληρωτές 

Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διαμορφώνεται τον Σεπτέμβριο του 2017 σε 100,4 δισεκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 44,6% των συνολικών τους ανοιγμάτων.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, εσωτερικές έρευνες των τραπεζών δείχνουν ότι ο «σκληρός πυρήνας» των στρατηγικών κακοπληρωτών κινείται περίπου στο 11% των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) περί τα 11 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δανειολήπτες που συνειδητά δεν τα αποπληρώνουν. 

Οι τράπεζες, προκειμένου να ξεχωρίσουν την ήρα από το σιτάρι, βασίστηκαν και σε ειδική έρευνα της PWC (PricewaterhouseCoopers) για το προφίλ των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όπως προέκυψε από τη μελέτη αυτή, υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας στρατηγικών κακοπληρωτών, ο οποίος δεν ξεπερνά το 10% - 11% των NPLs (Non-performing loans), ενώ υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων οφειλετών. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό αναφέρεται σε δανειολήπτες που θέλουν αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που περιστασιακά καταβάλλουν κάποιες δόσεις, καθώς και οι περιθωριακούς οφειλέτες.

Συγκεκριμένα η έρευνα της PWC χωρίζει τους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε πέντε «φυλές»:
  • Κατ’ αρχάς είναι οι «νοικοκύρηδες». Δανειολήπτες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% των οφειλετών και οι οποίοι θέλουν να πληρώσουν, αλλά αντικειμενικά δεν μπορούν. 
  • Αυτοί που πληρώνουν περιστασιακά, είναι οφειλέτες που έχουν τη δυνατότητα, θέλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους και περιστασιακά καταβάλλουν κάποιες δόσεις. Από την έρευνα της PWC προκύπτει ότι αυτοί αναλογούν στο 5% των NPLs. 
  • Οι αναποφάσιστοι. Στο 15% των NPLs. ανέρχεται το ποσοστό όσων δεν έχουν αποφασίσει αν θα πληρώσουν ή όχι τις οφειλές τους. Οι συγκεκριμένοι αξιολογούν σε μεγάλο βαθμό τη στάση της τράπεζας για να αποφασίσουν αν θα την πληρώσουν ή όχι. Δυνητικά μπορούν να εξελιχθούν σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, αναλόγως του πώς θα τους συμπεριφερθεί η τράπεζα.
  • Στους περιθωριακούς οφειλέτες κατατάσσονται αυτοί που ούτε θέλουν, αλλά ούτε και αντέχουν οικονομικά, να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, με αποτέλεσμα να τους είναι αδιάφορο αν η τράπεζα θα προχωρήσει σε κατάσχεση ή πλειστηριασμό εναντίον τους. 
  • Τέλος, είναι ο σκληρός πυρήνας των των στρατηγικών κακοπληρωτών. Οι «βέροι» στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν και δεν το κάνουν. Το ποσοστό αυτών υπολογίζεται στο 10% - 11%. Στόχος είναι το ποσοστό αυτών να μειωθεί με τη λήψη πιο δραστικών μέτρων από τις τράπεζες. Υπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος το ποσοστό αυτών να προσαυξηθεί από μερίδα δανειοληπτών που κατατάσσονται στους αναποφάσιστους. 

Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των στρατηγικών κακοπληρωτών

"Oι τράπεζες, στο αμέσως προσεχές διάστημα, πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ιδανικά να τους ξεπεράσουν" αναφέρει η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2017, που δημοσιοποιήθηκε στις 21.11.2017

"Oι τράπεζες πρέπει να επωφεληθούν από τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. αδειοδοτήσεις εταιριών διαχείρισης πιστωτικών απαιτήσεων, λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, λειτουργία της πλατφόρμας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων κ.ά.) και να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να επιταχύνουν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στις συνθήκες αυτές επιβάλλεται να διευρύνουν το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχωρήσουν στη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις" σημειώνει η Έκθεση της ΤτΕ.

Ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

Στην ίδια Έκθεση της ΤτΕ, για τη Νομισματική Πολιτική 2017, σχετικά με το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αναφέρονται και τα εξής:

"Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 7,6% (ή 8,2 δισεκ. ευρώ) το Σεπτέμβριο του 2017 συγκριτικά με το Μάρτιο του 2016 (όταν τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο) και διαμορφώθηκε σε 100,4 δισεκ. ευρώ ή 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων. Η βελτίωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβαλε στη μείωση και η πώληση δανείων εκ μέρους των τραπεζών. Οι πωλήσεις δανείων συνεχίστηκαν και το δ’ τρίμηνο του έτους. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο στόχος μείωσης των ΜΕΑ για τα δύο επόμενα έτη αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών των τραπεζών και αξιοποίησης του συνόλου των διαθέσιμων εργαλείων για εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους". 

Σχετικά με την επιχειρηματική πίστη η Έκθεση της ΤτΕ αναφέρει:

"Όσον αφορά την επιχειρηματική πίστη, υπενθυμίζεται ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ως ποσοστό των συνολικών ανοιγμάτων παραμένουν συγκριτικά σε υψηλότερο επίπεδο για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρατηρούνται στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών και της μεταποίησης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη έκθεση σε δανεισμό". 

Σχετικά με την κάλυψη από προβλέψεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων η Έκθεση της ΤτΕ προσθέτει:

"Οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών επαρκούν για να καλύψουν το ήμισυ του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται πολύ ικανοποιητικά (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%) από την αξία (βάσει συντηρητικών αποτιμήσεων) των εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν λάβει οι τράπεζες έναντι των προβληματικών δανείων τους". 







yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου