12 Μαρτίου 2015

Ανοίγει ο δρόμος για δανεισμό του Δημοσίου από τα ασφαλιστικά ταμεία

Ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουν τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων και των Ν.Π.Δ.Δ να τοποθετήσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια των φορέων που προΐστανται σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την kathimerini.gr, εκτιμάται ότι διασφαλίζεται η ρευστότητα του κράτους για κάποιες ημέρες ακόμα.

Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών καταθέτει τροπολογία στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που προβλέπει ότι εφόσον οι φορείς τοποθετήσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στους κρατικούς τίτλους και υποστούν ζημιά, οι απώλειές τους θα καλυφθούν από το Δημόσιο*.

Η τροπολογία, σύμφωνα με την 
kathimerini.gr, προβλέπει τα εξής: 
«Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. (Ασφαλιστικοί Φορείς) στην Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου με σύμφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back). Σε περίπτωση κεφαλαιακών ζημιών των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο μη προσήκουσα και ιδίως μη έγκαιρη ή μη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου ως αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις αγοράς ή πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς, το Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζημία έχει απευθείας αξίωση αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

Πηγή: 
www.kathimerini.gr 12.03.2015 
περισσότερα στο:
http://www.kathimerini.gr/807063/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/anoigei-o-dromos-gia-daneismo-apo-ta-asfalistika-tameia 

* Σχόλιο: Από πρώτη ανάγνωση αναρωτιέται κανείς τι μπορεί να σημαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει τις τυχόν απώλειες των Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. από τοποθετήσεις τους σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, όταν οι εν λόγω απώλειες θα έχουν προκύψει από την αδυναμία του Δημοσίου να εξοφλήσει τους εν λόγω τίτλους... Μάλλον θα καλύψει μεταγενέστερα, σε περίπτωση "μη έγκαιρης ή μη ολοσχερούς εξόφλησης" στη λήξη τους...


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου