8 Αυγούστου 2019

ΑΑΔΕ: Το 10% των οφειλετών χρωστούν λιγότερο από ένα ευρώ!

Γιατί καταγράφονται ως «οφειλέτες»; 
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία το β' τρίμηνο του 2019

Περίπου δέκα στους εκατό οφειλέτες της εφορίας χρωστούν ποσό μικρότερο από ένα ευρώ. Επί συνόλου 3,75 εκατομμυρίων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι 367.253 έχουν καταγραφεί από τα πληροφοριακά συστήματα ΤΑΧΙS και ΤΑΧΙSnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως οφειλέτες ποσών μέχρι 0,99 ευρώ. 

Tο παράδοξο αυτό γεγονός αποκαλύπτεται από τα όσα αναφέρονται σε ειδικό κεφάλαιο της δημοσιευθείσας χθες τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, στο οποίο παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο κατά το β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της έκθεσης, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών της εφορίας στο β' τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε 3.750.195 και από αυτούς 367.253 ή ποσοστό 9,79% έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη μικρότερα από ένα ευρώ. Σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018 ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατά 22.779 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), ενώ ο αριθμός όσων χρωστούν λιγότερα από ένα ευρώ έχει αυξηθεί κατά 13.206 πρόσωπα.

Γιατί καταγράφονται ως «οφειλέτες» 

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην naftemporiki.gr, στις περιπτώσεις των 367.253 φορολογουμένων, τα κάτω του ενός ευρώ χρέη που φαίνονται απλήρωτα και… διεκδικούμενα από τις φορολογικές αρχές δεν είναι ποσά τα οποία βεβαιώθηκαν πρωτογενώς, κατόπιν υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ ή άλλων φόρων και στη συνέχεια δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα. Συνεπώς δεν υπάγονται στον κανόνα των αυτόματων διαγραφών.

Πρόκειται, αντιθέτως, για ποσά οφειλών τα οποία προέκυψαν εκ των υστέρων, εξαιτίας ελλιπών πληρωμών που πραγματοποίησαν, άθελά τους ορισμένες φορές, οι φορολογούμενοι, για τους εξής διαφορετικούς λόγους: 
- Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τα ποσά των δόσεων όπως νόμιζαν αυτοί ότι διαμορφώνονται με βάση πληρωμές προηγούμενων μηνών, όμως τα ποσά αυτά ήταν τελικά λίγο μεγαλύτερα από των προηγούμενων δόσεων. 
- Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν σε μηχανήματα τραπεζών τις οφειλές τους αφήνοντας ανεξόφλητα πολύ μικρά υπόλοιπα, επειδή τα μηχανήματα δεν δέχονται κέρματα κάτω των δέκα λεπτών. 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι οι οφειλέτες αυτοί μπορούν να πάρουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι το αποδεικτικό αυτό, το οποίο απαιτείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών, δεν χορηγείται μόνο εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 30 ευρώ.

Ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία το β' τρίμηνο του 2019

Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής δείχνουν ότι κατά το β' τρίμηνο του 2019:

- Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση διαμορφώθηκε στα 104,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2018.

- Το «πραγματικό» συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαμορφώθηκε στα 85,6 δισ. ευρώ (1/7/2019), σημειώνοντας αύξηση κατά 119,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018. 

- Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης ανήλθε σε 3.750.195 σημειώνοντας αύξηση κατά 22.779 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) ή κατά ποσοστό 0,61% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018.
- Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση κάτω από 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.036.005 ή στο 54,29% του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 1,19% ή κατά 24.051. 

- Οι οφειλέτες ποσών από 501 έως 10.000 ευρώ ανήλθαν σε 1.421.814 ή στο 37,91% του συνόλου, σημειώνοντας μείωση κατά 1% ή κατά 14.408 σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018. Το συνολικό ποσό των χρεών τους αυξήθηκε κατά 23,7 εκατ. ευρώ, από 3,369 δισ. ευρώ στο β' τρίμηνο του 2018 σε 3,393 δισ. ευρώ στο β' τρίμηνο του 2019. 

- Οι οφειλέτες ποσών από 10.001 έως 100.000 ευρώ ανέρχονταν σε 249.208 ή στο 6,64% του συνόλου. Σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018 ήταν περισσότεροι κατά 10.837. Το σύνολο των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 328,7 εκατ. ευρώ μεταξύ β' τριμήνου 2018 και β' τριμήνου 2019 (από 6,55 δισ. ευρώ σε 6,879 δισ. ευρώ).

- Οι φορολογούμενοι με χρέη από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ είχαν φθάσει τους 35.088 ή το 0,93% του συνόλου των οφειλετών της Φορολογικής Διοίκησης. Σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018 ήταν περισσότεροι κατά 2.103. 

- Οι φορολογούμενοι με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ στη Φορολογική Διοίκηση αυξήθηκαν κατά 196 σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2018 και έφθασαν τους 8.080, αντιπροσωπεύοντας το 0,22% του συνόλου των οφειλετών. Το συνολικό ύψος των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 1,875 δισ. ευρώ, από 82,164 δισ. ευρώ το β' τρίμηνο του 2018 σε 84,039 δισ. ευρώ στο β' τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Πηγή: naftemporiki.gr


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου