14 Ιουνίου 2013

Εθνική Τράπεζα: Στο 10,8% η κάλυψη της ΑΜΚ

Επιτυχές κρίνεται το ποσοστό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) που καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές, το οποίο διαμορφώθηκε στο 10,8% , σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.
Ουσιαστικά έτσι η ΕΤΕ αποφεύγει την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Ο δε αποκλεισμός των ασφαλιστικών ταμείων από τη διαδικασία ΑΜΚ οδηγεί σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Εθνικής.

Οι επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ θα μπορούν με κάθε warrant να αποκτούν τα επόμενα 4,5 έτη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 8,25 μετοχές της τράπεζας στην τιμή διάθεσης 4,29 ευρώ, πλέον ενός ετήσιου επιτοκίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΕ, τα 3/4 της συμμετοχής στην ΑΜΚ πραγματοποιήθηκαν μέσω εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Το 50% της αύξησης καλύφθηκε από κεφάλαια εξωτερικού. Το 1/3 της αύξησης καλύφθηκε από εγχώρια νοικοκυριά. Τα 2/3 της αύξησης καλύφθηκαν από μετόχους που είχαν ήδη μετοχική θέση στην ΕΤΕ.


Η Ανακοίνωση της Εθνικής:

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ευχαριστεί τους παλαιούς Μετόχους της και τους νέους Επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου και ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για τα εξής:

•Το συνολικό ποσοστό της αύξησης κεφαλαίου που προήλθε από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/5-6-2013, διαμορφώθηκε σε 10,8%.

•Τα 3/4 της συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκαν μέσω εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

•Σχεδόν το 50% της αύξησης καλύφθηκε από κεφάλαια εξωτερικού, με αποτέλεσμα την εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα 500 εκατ. Ευρώ.

•Το 1/3 της αύξησης καλύφθηκε από εγχώρια νοικοκυριά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 120.000 μετόχους, αντανακλώντας την ευρεία μετοχική βάση της Τράπεζας.

•Τα 2/3 της αύξησης καλύφθηκαν από Μετόχους που είχαν ήδη μετοχική θέση στην Εθνική.

•Δεν χρειάσθηκε να εκδοθούν υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου