17 Ιουνίου 2013

ΣτΕ: "Ναι" στο κλείσιμο της ΕΡΤ, "όχι" στην παύση λειτουργίας

Την επαναλειτουργία προσωρινά της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε ο πρόεδρος του ΣτΕ, Κωνσταντίνο Μενουδάκος εκδίδοντας πριν από λίγο προσωρινή διαταγή. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής διαταγής κρίνεται νόμιμη η απόφαση της κυβέρνησης για κλείσιμο της ΕΡΤ, ενώ δεν γίνεται δεκτή η παύση της λειτουργίας της (μαύρο) και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή επαναλειτουργία της.

Κρίσιμο είναι το σημείο της απόφασης για το πώς θα επαναλειτουργήσει η κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το σκεπτικό την ευθύνη για την επαναλειτουργία την έχει ο διαχειριστής-εκκαθαριστής, που έχει διαδεχθεί ήδη το νομικό πρόσωπο-ανώνυμη εταιρεία της ΕΡΤ, που έχει ήδη διαλυθεί.

Παράλληλα, στην απόφαση αναφέρεται ότι η επαναλειτουργία θα είναι προσωρινή μέχρι τη δημιουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, έτσι όπως θα προβλέπεται από το νέο νόμο που θα ψηφιστεί και για το λόγο αυτό εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να προχωρήσουν στις αναγκαίες διαδικασίες για τη δημιουργία νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και΄Εχοντας υπόψη:

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Κωνσταντίνος Μενουδάκος


__________
Πηγή: yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου