20 Ιουνίου 2013

Τράπεζα Πειραιώς: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της Millennium Ελλάδας

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της Millennium BCP στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank SA μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η BCP ανακεφαλαιοποίησε την Millennium Bank με το ποσό των 274 εκατ. ευρώ πλέον των 139 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη επενδυθεί από την BCP στην Millennium Bank τον περασμένο Δεκέμβριο, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ποσό της ανακεφαλαιοποίησης στα 413 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η BCP επενδύει 400 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με παραίτηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Με την εξαγορά της Millennium Bank, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αποκτά μία πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη τράπεζα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω τη χρηματοοικονομική του θέση και τη στρατηγική του παρουσία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
____________


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου