29 Νοεμβρίου 2016

Γ. Στουρνάρας: Κίνδυνος για την Ελληνική Οικονομία η διαφωνία του ΔΝΤ - ΕΕ

Παρ' ότι "η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία επιστροφής στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κανονικότητα", εντούτοις εξακολουθούν να "ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας" με τον βασικότερο να προέρχεται από μία "ενδεχόμενη αποτυχία στην ύπαρξη συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος και από καθυστερήσεις ή οπισθοδρομήσεις στην υλοποίησή του" ανέφερε ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, στην ομιλία του στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο για την Ελληνική Οικονομία του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τόνισε όμως ο κ. Στουρνάρας και τον κίδυνο που έχει προστεθεί στο τρέχον πρόγραμμα, που δεν είναι άλλος από τη "σοβαρή διαφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τόσο για την ελάφρυνση του χρέους όσο και για το εκτιμώμενο αποτέλεσμα των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, πάνω στο πρωτογενές αποτέλεσμα μετά το 2018".

Τρία αποσπάματα, σχετικά με τους κινδύνους για την οικονομία, την αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού δημόσιου χρέους και τα τελικά συμπεράσματα, από την ομιλία του Διοικητή της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρα, στη συνέχεια:

Κίνδυνοι για την οικονομία

"Παρά τις θετικές προβλέψεις για το β΄ εξάμηνο του 2016 και το 2017, εξακολουθούν να ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο βασικότερος κίνδυνος προέρχεται από μία ενδεχόμενη αποτυχία στην ύπαρξη συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος και από καθυστερήσεις ή οπισθοδρομήσεις στην υλοποίησή του. Ενδεχόμενη υλοποίηση αυτών των κινδύνων θα μπορούσε να ανακόψει την ανοδική πορεία της οικονομίας, με αποτέλεσμα την αναζωπύρωση της αβεβαιότητας και την υπονόμευση του κλίματος εμπιστοσύνης.

Μία ενδεχόμενη αναβολή των αποφάσεων, εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων, για τα μέτρα που θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, θα αποτελούσε τροχοπέδη για τη βελτίωση των οικονομικών και επενδυτικών προοπτικών της χώρας. Αυτό θα εξασθενούσε τις προοπτικές διατηρήσιμης πρόσβασης του ελληνικού Δημοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές χρήματος κεφαλαίου, και κατ’ επέκταση, τις προοπτικές οριστικής εξόδου από την κρίση.

Σημειώνεται ότι, ενώ στα πρώτα δύο προγράμματα ο κίνδυνος εστιαζόταν κυρίως σε ενδεχόμενες διαφωνίες μεταξύ των εταίρων και της Ελλάδας για ορισμένα μέρη των προγραμμάτων αυτών, στο τρέχον πρόγραμμα έχει προστεθεί και η σοβαρή διαφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τόσο για την ελάφρυνση του χρέους όσο και για το εκτιμώμενο αποτέλεσμα των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, πάνω στο πρωτογενές αποτέλεσμα μετά το 2018.

Παράλληλα, υπάρχουν κίνδυνοι και αβεβαιότητες που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον και αφορούν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και την ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να προέλθουν, μεταξύ άλλων, από μια ενδεχόμενη άνοδο του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού, και από μια έξαρση του προστατευτισμού διεθνώς. Μία ενδεχόμενη επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης είναι επίσης ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος εξαιτίας της γεωπολιτικής μας θέσης.

Αυτοί οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αφενός μέσω αρνητικών επιπτώσεων στον τουρισμό και το εμπόριο, και αφετέρου μέσω της βραδύτερης του αναμενομένου αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων εξαιτίας της απροθυμίας των διεθνών επενδυτών να αναλάβουν κινδύνους".

Αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού δημόσιου χρέους.

"Η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Eurogroup, θα ενισχύσει την αξιοπιστία και την αποδοχή των ασκούμενων πολιτικών, συμβάλλοντας περαιτέρω στην παγίωση της εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, και θα διευκολύνει τη διατηρήσιμη επιστροφή στις διεθνείς αγορές μετά τη λήξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με δημοσιοποιημένες ήδη εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, μία μείωση του τελικού δημοσιονομικού στόχου, από το 2018 και μετά, σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,0% του ΑΕΠ (από 3,5%), είναι συνεπής με τη βιωσιμότητα του χρέους, εφόσον συνδυαστεί με σχετικά ήπια μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, όπως μία εικοσαετής επέκταση των λήξεων των δανείων και των τόκων που τώρα κεφαλαιοποιούνται. Η μείωση του τελικού δημοσιονομικού στόχου συνιστά μια ρεαλιστική επιλογή, καθώς τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα σε συνδυασμό με την υλοποίηση των συμφωνηθέντων ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή μείωση της φορολογίας και θα οδηγήσουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη".

Συμπεράσματα

"Η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία επιστροφής στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κανονικότητα και προσέγγισης ενός νέου προτύπου εξωστρεφούς και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά τις θετικές ενδείξεις εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2016, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται επανάπαυση και χαλάρωση των προσπαθειών.

Προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν οι θετικές έως τώρα εξελίξεις απαιτείται προσήλωση στους στόχους του προγράμματος και κυρίως η επιτάχυνση στο ρυθμό εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν αποφασισθεί. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος που περιλαμβάνει μια σειρά ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις στις αγορές, με προσδοκώμενα οφέλη για την οικονομική δραστηριότητα. Αν συμβεί αυτό, οι θετικές επιπτώσεις θα γίνουν γρήγορα αισθητές και θα ισχυροποιηθεί η πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με επιταχυνόμενους ρυθμούς από το 2017 και μετά.

Παράλληλα, θα ανοίξει το δρόμο για την εφαρμογή συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων μέτρων και για τον καθορισμό ενός «οδικού χάρτη» μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει τη συμμετοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και θα οδηγήσει σε σημαντική περαιτέρω αποκλιμάκωση των αποδόσεών τους. Επιπρόσθετα, θα ασκήσει καθοδική πίεση στο κόστος χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα συμβάλλει στην πολύ ταχύτερη επιστροφή των καταθέσεων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω χαλάρωση και τελικά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Αυτές οι εξελίξεις θα επιτρέψουν τη διατηρήσιμη πρόσβαση του ελληνικού Δημοσίου και των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο που θα σηματοδοτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές της χώρας, την οριστική έξοδο από την κρίση και την επιστροφή σε διατηρήσιμη και εξωστρεφή οικονομική ανάπτυξη.

Όλοι, δηλαδή τόσο η Ελλάδα όσο και οι εταίροι της, έχουν να ωφεληθούν από την έγκαιρη περάτωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος, σε μια μάλιστα περίοδο αυξημένων διεθνών κινδύνων και αβέβαιων πολιτικών εξελίξεων σε χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Επομένως, ρεαλισμός και ευελιξία πρέπει να χαρακτηρίσουν τόσο την ελληνική πλευρά όσο και τους θεσμούς και τους εταίρους της, κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Σήμερα δεν νοείται νέα οπισθοδρόμηση. Ας μας διδάξουν επιτέλους τα λάθη του παρελθόντος και ο μύθος του Σίσυφου. Και η προτροπή δεν αφορά μόνο εμάς αλλά και τους εταίρους μας".

Πηγή: 
www.bankofgreece.gr 29.11.2016

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Στουρνάρα στο:
Ομιλία του Διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα στο 27ο Ετήσιο Συνέδριο για την Ελληνική Οικονομία του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου «Ελληνική Οικονομία: Τρέχουσες Εξελίξεις, Προοπτικές και η Πορεία Μετάβασης προς ένα Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο» 

Σχετικές αναρτήσεις:
25 Νοεμβρίου 2016 Aισιόδοξος ο Γ. Στουρνάρας στο Bloomberg
4 Νοεμβρίου 2016 Γ. Στουρνάρας: Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
17 Οκτωβρίου 2016 Γ. Στουρνάρας: Ανέφικτη η έξοδος στις αγορές χωρίς ελάφρυνση του χρέους
11 Οκτωβρίου 2016 Στουρνάρας: «Το κύριο αίτιο της κρίσης ήταν η δημοσιονομική διαχείριση στα έτη 2008 - 2010»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου