11 Ιουνίου 2021

Επιτροπή Βασιλείας: Κεφαλαιακές προβλέπεις στις τράπεζες για τα cryptoassets

Οι τράπεζες θα πρέπει να πραγματοποιούν επαρκείς κεφαλαιακές προβλέψεις προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να καλύψουν πλήρως τις πιθανές ζημιές από τα bitcoins που διακρατούν στο χαρτοφυλάκιο τους, σύμφωνα με πρόταση που παρουσίασε η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS - Basel Committee on Banking Supervision), σε ένα «συντηρητικό» όπως αναφέρει βήμα, όσον αφορά την εν λόγω αγορά, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει την ευρεία χρήση του κρυπτονομίσματος από μεγάλες τράπεζες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η συνολική αξία του bitcoin και των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων φτάνει σήμερα τα 1,6 τρισ. δολ. παγκοσμίως.

Η Επιτροπή 
της Βασιλείας, η οποία έχει συσταθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των κορυφαίων παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κέντρων, προτείνει μια διπλή προσέγγιση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα κρυπτονομίσματα που κατέχουν οι τράπεζες. 

Ειδικότερα, η BCBS αναφέρει σε έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης ότι αν και η έκθεση των τραπεζών σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού (cryptoassets) είναι περιορισμένη, η συνεχής ανάπτυξη τους θα μπορούσε να αυξήσει τους κινδύνους για την παγκόσμια χρηματοοικονομική σταθερότητα εάν δεν εισαχθούν προβλέψεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. (Φωτογραφία αριστερά: BCBS headquarters - wikipedia).

Οι νέοι κανονισμοί της Επιτροπής θα απαιτούν από τις τράπεζες να ορίζουν διαφορετική στάθμιση στα διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού που κρατούν στα βιβλία τους, με όλα αυτά να αθροίζονται για να προσδιοριστούν οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Για τα cryptos, η Βασιλεία προτείνει δύο ομάδες: Η πρώτη περιλαμβάνει συγκεκριμένα κρυπτογραφημένα (tokenised) παραδοσιακά στοιχεία και stablecoins, τα οποία είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με πιο παραδοσιακές αξίες, τα οποία θα υπάγονται στους υφιστάμενους κανονισμούς και θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ομόλογα, τα δάνεια, οι καταθέσεις, οι μετοχές ή τα εμπορεύματα. Ωστόσο, καθώς τα cryptoassets βασίζονται σε νέες και ταχύτατα εξελισσόμενες τεχνολογίες του blockchain, αυτό συνιστά μια αυξημένη πιθανότητα να προκύψουν λειτουργικοί κίνδυνοι, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση για αυτούς τους τύπους, αναφέρει η Επιτροπή.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, που θα υπάγονται σε μια νέα "συντηρητική προληπτική μεταχείριση" με συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1.250% λόγω «των μοναδικών κινδύνων». Με βάση τους κανονισμούς της Βασιλείας, συντελεστής στάθμισης 1.250% σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει να κρατούν κεφάλαιο τουλάχιστον ίσης αξίας με την έκθεση τους στο bitcoin ή σε άλλα cryptoassets της δεύτερης ομάδας.

«Το κεφάλαια θα μπορούν να απορροφήσουν την πλήρη απομείωση των εκθέσεων σε cryptoasset χωρίς να εκθέσουν τους καταθέτες ή άλλους πιστωτές πρώτης εξασφάλισης της τράπεζας σε ζημιές», αναφέρει η Επιτροπή.

Πολύ λίγα άλλα περιουσιακά στοιχεία αντιμετωπίζονται τόσο συντηρητικά από τους υφιστάμενους κανονισμούς της Βασιλείας, σημειώνει το Reuters.

Πηγές: bankingnews.gr , capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου