21 Ιανουαρίου 2014

Τα ακίνητα στη Βιέννη είναι υπερεκτιμημένα

Η κεντρική τράπεζα της Αυστρίας ασχολήθηκε για πρώτη φορά με την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων. Στη Βιέννη τα ακίνητα είναι 20% υπερεκτιμημένα.

Βιέννη – Η αυστριακή κεντρική τράπεζα διαπιστώνει σε μια ανάλυση των τιμών των ακινήτων, βασιζόμενη στα ουσιώδη στοιχεία, πως αυτές είναι κατά 20% υπερεκτιμημένες, ενώ συνολικά στην Αυστρία οι τιμές είναι κατά 8% ύποεκτιμημένες.

Χαμηλό χρέος των νοικοκυριών

Ταυτόχρονα τονίζεται, πως δε πρόκειται για μία φούσκα στα ακίνητα, όπως την έζησαν πχ η Ισπανία ή η Ιρλανδία. Ο λόγος: Το χαμηλό χρέος των νοικοκυριών, καθώς οι αγορές γίνονται συχνά με ίδια κεφάλαια, ενώ ούτε ο κατασκευαστικός κλάδος είναι υπεραπασχολημένος.

Η διευθύντρια του τμήματος οικονομικών, Doris Ritzberger-Grünwald, τονίζει: «Είναι το πολυτελές κομμάτι, που επηρεάζει τόσο εμφανώς στη Βιέννη.» Ζήτηση και προσφορά κινούνται εκεί σε εντελώς διαφορετικές διαστάσεις, αναφερόμενη πχ στις εκρήξεις των τιμών στο κέντρο της πόλης. Όσον αφορά στη σταθερότητα της χρηματοοικονομικής αγοράς, η εξέλιξη των τιμών των ακινήτων «δεν προκαλεί (στην κεντρική τράπεζα) ανησυχία, αλλά τράβηξε την προσοχή μας».

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών στον χώρο του ευρώ από το 2007

Οι τιμές των αυστριακών ακινήτων εμφανίζουν μία μη τυπική εξέλιξη σε σχέση με τον χώρο του ευρώ. Την ίδια ώρα που σε μία σειρά από χώρες του ευρώ, όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας ή ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Ιρλανδία, Ολλανδία, Φινλανδία), καταγράφονταν σημαντικές αυξήσεις των τιμών, το επίπεδο τιμών στην Αυστρία παρέμενε στάσιμο μέχρι τα μέσα της τελευταίας δεκαετίας.

Από το 2005 όμως παρατηρείται μία αισθητή άνοδος. Η Αυστρία παρουσιάζει τα περασμένα χρόνια σε σχέση με το χώρο του ευρώ τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές. Από αρχές του 2007 έως τα μέσα του 2013 ανέβηκαν οι τιμές κατά 39%. Έτσι η Αυστρία βρίσκεται ξεκάθαρα πάνω από το χώρο του ευρώ, όπου οι τιμές παραμένουν στάσιμες.

Οι τιμές ιδιόκτητων κατοικιών δευτέρου χεριού ανεβαίνουν ταχύτατα 

Ο μέσος όρος στο χώρο του ευρώ σημαδεύεται από χώρες με σαφής υποχωρήσεις στις τιμές, μετά από το σκάσιμο της φούσκας των τιμών (Ιρλανδία, Ισπανία, Εσθονία, Ελλάδα). Όμως ακόμη και οι χώρες με άνοδο τιμών δε πλησιάζουν τη δυναμική της Αυστρίας. Παρατηρώντας τις σωρευτικές αυξήσεις των τιμών από το 2000 μέχρι τα μέσα του 2013, εμφανίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στις ιδιόκτητες κατοικίες (συν 104%), οι οποίες αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς κατοικίας της Βιέννης.

Οι τιμές για νέες ιδιόκτητες κατοικίες (συν 60%), κατοικήσιμα οικόπεδα (συν 82%) και μονοκατοικίες (συν 75%) ανεβαίνουν επίσης σημαντικά.

Συγκρατημένη εξέλιξη στα ενοίκια

Σε αντίθεση με αυτά, τα ενοίκια αυξήθηκαν μόνο ελάχιστα (συν 29%). Στα κρατίδια (Αυστρία εκτός Βιέννης) εξελίχθηκαν οι τιμές σαφώς πιο συγκρατημένα. Τη στιγμή που οι τιμές στη Βιέννη στην χρονική περίοδο από το 2000 έως τα μέσα 2013 ανέβηκαν συνολικά κατά 96%, αρίθμησε η αύξηση των τιμών στην υπόλοιπη Αυστρία μόλις 41%. Στους επιμέρους τομείς της αγοράς εμφανίζεται στην υπόλοιπη Αυστρία μία παρόμοια εικόνα με αυτή της Βιέννης: Οι σημαντικότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στα ιδιόκτητα ακίνητα από δεύτερο χέρι, ενώ σε νέα ιδιόκτητα ακίνητα και μονοκατοικίες ήταν η αύξηση των τιμών σαφώς πιο αδύναμη.


Ακολουθεί το πρωτότυπο άρθρο

Wiener Immobilienpreise sind überbewertet
CLAUDIA RUFF
20. Jänner 2014, 17:45

Die OeNB nahm sich erstmals die Preisentwicklung der Immobilien vor. In Wien sind Liegenschaften um 20 Prozent überbewertet

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank stellt in einer Immobilienpreisanalyse, basierend auf Fundamentaldaten, fest, dass die Immobilienpreise in Wien mit 20 Prozent überbewertet sind, in Gesamtösterreich die Preise aber mit acht Prozent unterbewertet sind.

Geringe Haushaltsverschuldung

Gleichzeitig wird betont, dass es sich um keine Immobilienblase handelt, wie sie etwa Spanien oder Irland erlebten. Der Grund: Die geringe Haushaltsverschuldung, die Käufe erfolgen häufig mit Eigenkapital, und der heimische Bausektor sei auch nicht überhitzt.

Die Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft, Doris Ritzberger-Grünwald betonte: "Das ist das Luxussegment, das in Wien so deutlich durchschlägt." Nachfrage und Angebot bewegten sich da in ganz anderen Dimensionen, verwies sie etwa auf die Preisschübe in der Innenstadt. Hinsichtlich der Finanzmarktstabilität bereite die Immobilienpreisentwicklung der Nationalbank "keine Sorge, aber sie hat unsere Aufmerksamkeit erregt".

Stärkste Preisanstiege im Euroraum seit 2007

Die österreichischen Immobilienpreise weisen im Euroraumvergleich eine atypische Entwicklung auf. Während es in einer Reihe von Euroraumländern wie Griechenland oder Spanien seit Beginn des vergangenen Jahrzehnts oder teilweise bereits ab der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre (Irland, Niederlande, Finnland) starke Preisanstiege zu verzeichnen gab, stagnierte das Preisniveau in Österreich bis zur Mitte des letzten Jahrzehnts.

Seit 2005 sei jedoch ein spürbarer Anstieg zu beobachten. Österreich hat in den vergangenen Jahren im Euroraumvergleich die stärksten Preisanstiege aufzuweisen. Von Beginn 2007 bis Mitte 2013 sind die Preise um 39 Prozent gestiegen. Damit liegt Österreich ganz klar über dem Euroraum, wo die Preise stagnierten.

Preise gebrauchter Eigentumswohnungen stiegen rasant

Der Euroraumdurchschnitt ist von Ländern mit deutlichen Preisrückgängen nach dem Platzen von Preisblasen (Irland, Spanien, Estland, Griechenland) geprägt. Doch auch von den Ländern mit Preisanstiegen kommt kein Land an die österreichische Dynamik heran. Betrachtet man die kumulierten Preisanstiege von 2000 bis Mitte 2013, so zeigen sich die stärksten Preisanstiege bei gebrauchten Eigentumswohnungen (plus 104 Prozent), die auch das größte Segment am Wiener Immobilienmarkt darstellen.

Die Preise für neue Eigentumswohnungen (plus 60 Prozent), Baugrundstücke für Eigenheime (plus 82 Prozent) und Einfamilienhäuser (plus 75 Prozent) stiegen ebenfalls stark.

Mietentwicklung gedämpfter

Im Gegensatz dazu haben sich die Mieten nur geringfügig erhöht (plus 29 Prozent). In den Bundesländern (Österreich ohne Wien) verlief die Preisentwicklung deutlich gedämpfter. Während die Preise in Wien im Zeitraum von 2000 bis Mitte 2013 um insgesamt 96 Prozent stiegen, betrug der Preisanstieg in Restösterreich nur 41 Prozent. Nach Marktsegmenten zeigt sich in Restösterreich ein ähnliches Bild wie in Wien: Die stärksten Preisanstiege waren bei gebrauchten Eigentumswohnungen zu verzeichnen; bei neuen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern fiel der Preisanstieg deutlich schwächer aus.

πηγή: derstandard.at

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου