20 Ιανουαρίου 2014

Joke: Throwing knives on wife's picture

Husband was throwing knives on wife’s picture.
All were missing the target!
Suddenly he received call from her "Hi, what are you doing?"
His honest reply, "MISSING YOU"


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου