23 Ιανουαρίου 2014

Ποιος είναι ο Krampus?

Τρόμος για τους μικρούς και τους μεγάλους. Ο Krampus τρομάζει «φιλικά» τους πολίτες κατά τη διάρκεια του Advent (1). Ειδικά στις πορείες του, o Krampus είναι ο φόβος και ο τρόμος.

Το αγαπημένο έθιμο είναι διαδεδομένα όχι μόνο στην Αυστρία, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή των Άλπεων, όπως στην Ουγγαρία, Τσεχία και μέρη της Κροατίας. Ο άγιος Νικόλαος, ο οποίος φέρνει δώρα στα παιδιά, συνοδεύεται συνήθως από τον Krampus, ο οποίος τιμωρεί τους άτακτους.

Το όνομα προέρχεται από το αρχαίο γερμανικό Krampen (Kralle), αλλά και από τα βαυαρικά (κάτι άψυχο, μαραμένο). Το όνομα του Krampus μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή. Έτσι, στους βαυαρικούς πρόποδες των Άλπεων ο Krampus λέγεται Kramperl, στο Salzkammergut (2) λέγεται Niklo ή ανακατεύεται με έθιμα όπως οι Perchten (3).

Παλαιότερα το έθιμο ήταν διαδεδομένο σε ολόκληρη την Αυστρία, μέχρι που απαγορεύτηκε από την ιερά εξέταση. Όμως σε ορισμένα απομακρυσμένα και δύσκολα προσβάσιμα μέρη συνέχισε να καλλιεργείται το έθιμο, παρόλο που το να μεταμφιέζεσαι σε μία διαβολική μορφή τιμωρούταν με θάνατο. Σήμερα οι πορείες του Krampus και των Perchten είναι πολύ αγαπητές. Μεταμφιεσμένοι πολίτες τρομάζουν και κυνηγούν τους θεατές με ράβδους και κουδούνια μέσα στους δρόμους.

Η ημέρας του Krampus είναι η 5η Δεκεμβρίου, η ημέρα του Αγίου Νικολάου η 6η. Παρόλα αυτά εμφανίζονται συνήθως και οι δύο φιγούρες μαζί. Τις πιο εντυπωσιακές πορείες του Krampus βρίσκει κανείς στο ανατολικό Τιρόλο, την Καρινθία και το Salzburg.

(1) το διάστημα 4 εβδομάδων πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, έως τα Χριστούγεννα.
(2) αυστριακό θέρετρο που εκτείνεται από το Salzburg μέχρι τους πρόποδες των Άλπεων
(3) Οι Perchten, μυθολογικοί χαρακτήρες που έρχονται για να διώξουν τα κακά πνεύματα του χειμώνα, είναι ένα αυστριακό και βαυαρικό έθιμο στις Άλπεις.
Ακολουθεί το πρωτότυπο άρθρο:

Wer ist der Krampus?

Grusel für Klein und Groß: Der Krampus jagt in der Adventzeit den Bürgern angenehme Schauer über den Rücken. Besonders bei den Krampusläufen wird einem Angst und Bange.

Der beliebte Brauch ist nicht nur in Österreich, sondern auch im gesamten Alpenland sowie in Ungarn, Tschechien und Teilen Kroatiens verbreitet. Meist wird der Heilige Nikolaus, der die Kinder beschenkt, vom Krampus begleitet, welcher die unartigen bestraft.

Der Name leitet sich vom altdeutschen Krampen (Kralle) ab, aber auch aus dem bairischen (etwas Lebloses, Verdorrtes). Der Name des Krampus’ kann je nach Region stark abweichen. So heißt der Krampus im bayerischen Alpenvorland “Kramperl”, im Salzkammergut “Niklo” oder er vermischt sich mit ähnlichen Bräuchen wie beispielsweise mit dem Perchtenbrauchtum.

Ursprünglich war der Brauch in ganz Österreich verbreitet bis er von der Inquisition verboten wurde. In manchen abgelegenen und schwer zugänglichen Orten jedoch wurde der Brauch weiterhin kultiviert, obwohl auf das Sich-Verkleiden als eine Teufelsgestalt die Todesstrafe stand. Heute sind Krampusumzüge und Perchtenläufe sehr beliebt. Verkleidete Bürger erschrecken und jagen die Schaulustigen mit Ruten und Glocken durch die Straßen.

Krampustag ist der 5te Dezember, der Nikolotag der 6te. Dennoch treten meist beide Figuren zusammen auf. Die eindrucksvollsten Krampusumzüge findet man in Osttirol, Kärnten und Salzburg.

Πηγή: vienna.at


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου