5 Απριλίου 2016

ΤτΕ: Η PQH ειδικός εκκαθαριστής όλων των υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit Aktiebolag, αντικαθιστά τους υφιστάμενους ειδικούς εκκαθαριστές και αναλαμβάνει τη διοίκηση του συνόλου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων, τα περιουσιακά στοιχείων των οποίων ανέρχεται σε περίπου 9 δισεκ. ευρώ και αφορούν σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ειδικότερα στο σχετικό Δελτίο Τύπου της ΤτΕ, της 4.4.2016, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Ορισμός Ειδικού Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή σχετικής διάταξης του ν. 4336/2015, όρισε με απόφασή της (ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016) Ειδικό Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων την ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Η ανώνυμη εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ως μέτοχοι οι εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε., Qualco Α.Ε. και Hoist Kredit Aktiebolag, αντικαθιστά τους υφιστάμενους ειδικούς εκκαθαριστές και αναλαμβάνει τη διοίκηση του συνόλου των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής θα διαχειρίζεται πλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων, που ανέρχεται σε περίπου 9 δισεκ. ευρώ και αφορά σχεδόν εξ ολοκλήρου μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η λειτουργική ενοποίηση των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων και συγχρόνως διατηρείται η νομική αυτοτέλειά τους και η έννομη θέση των πιστωτών εκάστου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών, συνεχίζει αδιαλείπτως το εποπτικό της έργο, που αποσκοπεί στην αποτελεσματική διαχείριση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ειδικών εκκαθαρίσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Τράπεζα επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και στην τήρηση του νόμου και των αποφάσεών της (αποφάσεις ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 και 77/1/30.5.2013).

Μέχρι νεότερης ανακοίνωσης του Ειδικού Εκκαθαριστή, τα στοιχεία επικοινωνίας των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων παραμένουν ως έχουν.


Σχετικός σύνδεσμος: ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016 Διορισμός Ειδικού Εκκαθαριστή στα υφιστάμενα υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα  

Σημειώνεται ότι τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα είναι: 

α) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
β) Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
γ) Proton Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση 
δ) Τράπεζα Probank Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ε) FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
στ) Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ζ) Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
η) Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
θ) Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ι) Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ια) Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ιβ) Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ιγ) Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ιδ) T-Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπό ειδική εκκαθάριση, 
ιε) Υπό εκκαθάριση Παλαιά Τράπεζα Κρήτης Α.Ε. (ν.2330/1995), καθώς και 
ιστ) του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη εταιρεία Χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό ειδική εκκαθάριση.  yle="text-align: center;">

1 σχόλιο:

  1. Σύμφωνα με ανακοίνωση της η PwC Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε έχουν οριστεί αντίστοιχα ο κ. Μίνος Μωυσής και ο κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης με μακρά θητεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή