19 Νοεμβρίου 2015

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των μικροεπενδυτών, καθόσον είναι η μόνη μεταξύ των 4 συστημικών τραπεζών που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής με ποσά που ξεκινούν από 1000 ευρώ ανά επενδυτή.

Συγκεκριμένα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της 17ης Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου («Α.Μ.Κ.») της τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3864/2010 και την υπ' αριθ. 36/02.11.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού ευρώ 4.482.000.000, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό και με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα. Η κατανομή μεταξύ Διεθνούς και Δημόσιας Προσφοράς αποφασίστηκε καταρχήν να είναι η ακόλουθη (με την επιφύλαξη αυξημένης ζήτησης):

1. Εφόσον επιτευχθεί άντληση ποσού ευρώ 1.456 εκατ. από τη Διεθνή Προσφορά, το ποσό που δύναται να προσφερθεί στη Δημόσια Προσφορά θα ανέρχεται σε ευρώ 146.000.000.

2. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης από τη Διεθνή Προσφορά, το ποσό που θα προσφερθεί στη Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβεί το 10% του ποσού τελικής κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς.

3. Εφόσον το τελικό ποσό κάλυψης της Διεθνούς Προσφοράς είναι μικρότερο των ευρώ 1.456 εκατ., το ποσό που δύναται να προσφερθεί στην Δημόσια Προσφορά θα ανέρχεται έως ευρώ 300.000.000.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κατάργηση δικαιώματος προτίμησης για αμφότερα τα σκέλη της «Α.Μ.Κ.» και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της τράπεζας να εξειδικεύσει τους όρους της «Α.Μ.Κ.» και να ορίσει την τιμή διάθεσής και την κατανομή των νέων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην «Α.Μ.Κ.» θα έχουν όλοι οι επενδυτές (κάτοχοι ή μη υφιστάμενων μετοχών) και το ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά επενδυτή θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. 


Α.Μ.Κ. στις λοιπές συστημικές τράπεζες:

Τράπεζας Πειραιώς:
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς της 15ης Νοεμβρίου 2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο του ν. 3864/2010 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού Ευρώ 4,662 δισεκατομμυρίων.
Η διάθεση τον μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά επενδυτή τις 120.000 ευρώ.

Eurobank: 
Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ της EUROBANK ERGASIAS Α.Ε της 3ης Νοεμβρίου 2015, αποφασίστηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εγκριθεί η άντληση κεφαλαίων έως και 2.122 εκατ. ευρώ μέσω Α.Μ.Κ. της τράπεζας.
Η διάθεση των μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά επενδυτή τις 110.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του ποσού συμμετοχής την 17η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 μμ.

Alpha Bank:
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ALPHA BANK, η οποία θα συνεδριάσει στις 14 Νοεμβρίου 2015, θα διενεργηθεί Α.Μ.Κ. χωρίς δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αλλά με ιδιωτική τοποθέτηση, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής ανά επενδυτή τις 100.000 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης του ποσού συμμετοχής την 16η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12:30 μμ.

Πηγή: ΔΕΠΟΛΑΣ ΑΧΕΠΕΥ

4 σχόλια:

 1. Υπενθυμίζεται ότι και οι 4 συστημικές τράπεζες που υλοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου μέσω βιβλίου προσφορών έχουν ανακοινώσει reverse split:
  Το reverse split της Alpha bank 50 προς 1
  Το reverse split της Eurobank 100 προς 1
  Το reverse split της Πειραιώς 100 προς 1
  Το reverse split της Εθνικής 15 προς 1.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στα 0,30 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας. Έκλεισε το βιβλίο προσφορών. Από τη διαδικασία, η ΕΤΕ άντλησε 1,166 δισ. ευρώ. Με βάση την ανακοίνωσή της: "Το Διοικητικό Συμβούλιο της ETE όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,02 ανά προσφερόμενη Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης») ή €0,30 ανά Νέα Μετοχή μετά τη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών και τη συνένωση αυτών (reverse split) με αναλογία 15 παλαιές μετοχές προς 1 Νέα Μετοχή, επί τη βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Διεθνούς Προσφοράς και με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στα 0,04 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Alpha Bank. Έκλεισε το βιβλίο προσφορών. Η τράπεζα άντλησε κεφάλαια, συνολικού ύψους 1,553 δισ. ευρώ.Με βάση την ανακοίνωση της τράπεζας: Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 5 (α) του ν. 3864/2010, όρισε την τιμή διαθέσεως σε Ευρώ 0,04 ανά νέα μετοχή (ή Ευρώ 2,00 ανά νέα μετοχή μετά τη συνένωση (reverse split) των υφισταμένων μετοχών της με αναλογία 50 προς 1).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Η πιο αιματηρή ανακεφαλαιοποίηση στην παγκόσμια ιστορία" είναι ο τίτλος δημοσιεύματος στο bankingnews.gr, που υποστηρίζει ότι "συνέβη μια ομαδική εκτέλεση παλαιών μεγαλομετόχων και μικρομετόχων που δεν είχε και δεν θα έχει κανένα ιστορικό προηγούμενο". Εκτιμά δε ότι "Τα discount στις τιμές των βιβλίων προσφορών έφθασαν ακόμη και το -98% πρόκειται για τον απόλυτο εκμηδενισμό είναι βιβλικών διαστάσεων οι ζημίες για τους επενδυτές. Οι ξένοι αποτίμησαν την Eurobank 147 εκατ, την Πειραιώς 18 εκατ, την Εθνική 105 εκατ και η Alpha bank 500 εκατ." Πηγή: bankingnews.gr 20/11/2015 - 00:06

  ΑπάντησηΔιαγραφή