23 Νοεμβρίου 2015

Elite Dangerous Horizons Beta delayed by a couple of days?

By way of Zac Antonaci on the official Frontier forums, it seems probable that Thursday won’t be the day the horizons beta lands...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου