27 Νοεμβρίου 2015

Tι προβλέπει το πλάνο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας

Σε σημαντική αποεπένδυση από την εκτός Ελλάδος παρουσία της και από εγχώριες δραστηριότητες μη αμιγώς τραπεζικές, θα πρέπει να προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα βάσει του πλάνου αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλει στην DGComp. 

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του πλάνου αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με το capital.grείναι η πώληση του 100% της Finansbank μέσω της οποίας η Εθνική θα αποπληρώσει και το σύνολο των μετατρέψιμων ομολογιών με το οποίο το ΤΧΣ θα καλύψει σε ποσοστό 75% τις εναπομείνασες (μετά την ενεργοποίηση του burdensharing) κεφαλαιακές ανάγκες του δυσμενούς σεναρίου. 
  
Σημειώνεται ότι για την περίοδο που έληξε στις 30/9/2015, η επιχειρηματική δραστηριότητα της Finansbank στην Τουρκία συνέβαλε με 206 εκατ. ευρώ στα κέρδη περιόδου για τον όμιλο της Εθνικής, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της ανερχόταν σε 27,495 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 24,8% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου της ΕΤΕ.

Πέραν της Τουρκίας, πάντως, η Εθνική θα πρέπει να μειώσει περαιτέρω την παρουσία της στο εξωτερικό με πωλήσεις θυγατρικών και καταστημάτων. Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 11 χώρες εκτός Ελλάδος, κυρίως στα Βαλκάνια, με δίκτυο 1.202 τραπεζικών μονάδων. 

Στην Ελλάδα, η αποεπένδυση από μη αμιγώς τραπεζικές δραστηριότητες περιλαμβάνει καταρχάς την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και στον τομέα των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων, ενώ ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση της πώλησης της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΕ. 

Πηγή (και περισσότερα): www.capital.gr 27.11.2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου