12 Νοεμβρίου 2015

Οι πέντε τομείς της οικονομίας που πρέπει να δώσει έμφαση η Ελλάδα

Σε πέντε κύριους τομείς-μοχλούς της οικονομίας - τουρισμός, ναυτιλία, ενέργεια, τεχνολογία και αγροτική παραγωγή -, οι οποίοι όμως θα πρέπει να οργανωθούν από δοκιμασμένα στελέχη της αγοράς, πρέπει η Ελλάδα να δώσει έμφαση, σύμφωνα με τον Γιώργο Κοφινάκο, διευθύνοντα σύμβουλο της StormHarbour London, όπως αναφέρει το tovima.gr. Ειδικότερα:

Τουρισμός
Ενα πετυχημένο στέλεχος γνωρίζει πώς να προσελκύσει τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας από τις σωστές διεθνείς διόδους. Ο εκσυγχρονισμός των κρατικών δομών που συνδέονται με τον τουρισμό είναι επείγον ζήτημα και η ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των απαραίτητων ελέγχων απόλυτη προτεραιότητα.

Ναυτιλία
Ενας εφοπλιστής αναγνωρισμένου κύρους θα μπορούσε να πείσει τους έλληνες εφοπλιστές που τηρούν σχολές εκπαίδευσης σε άλλες χώρες του εξωτερικού να τις μεταφέρουν στην Ελλάδα με άμεσο αποτέλεσμα νέες θέσεις εργασίας. Ο ίδιος γνωρίζει τους μηχανισμούς που θα αυξήσουν τα πλοία κάτω από την ελληνική σημαία, που θα φέρουν μεγάλο μέρος των ναυτιλιακών καταθέσεων πίσω, που θα αυξήσουν τις επενδύσεις των εφοπλιστών στην Ελλάδα.

Ενέργεια
Ο εξειδικευμένος διαχειριστής θα προωθήσει τη διερεύνηση πιθανών αποθεμάτων πετρελαίου και κυρίως αερίου. Μεγαλύτερη έμφαση μέσω και κινήτρων θα πρέπει να δώσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μια και η Ελλάδα μπορεί σαφώς να εξασφαλίσει το 100% των αναγκών της σε ενέργεια από ΑΠΕ.

Τεχνολογία
Ενας τομέας που από μόνος του έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, δεν χρειάζεται επενδύσεις υψηλών κεφαλαίων και απορροφά το τεράστιο τεχνικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας. Οι λεγόμενες start-up εταιρείες μικρού μεγέθους είναι ήδη αρκετές στην Ελλάδα και παράγουν έργο χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος. Το κράτος (είναι ανάγκη να) παρέχει βοήθεια προς αυτές τις εταιρείες στη φάση που διεξάγουν έρευνες σε συγκεκριμένο πεδίο. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές.

Αγροτικός τομέας
Η τόνωση των τοπικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση του δεδομένου ποιοτικού πλεονεκτήματος της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί κλειδί για την άμεση αύξηση εξαγωγών. Ο τομέας προσφέρεται κατ' εξοχήν για την εφαρμογή μοντέλων παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στη μεταποίηση και στην τυποποίηση. Είναι σημαντικό να απελευθερωθούν οι παραγωγοί από τον εθισμό των επιδοτήσεων. Η αναδιαμόρφωση των υπαρχουσών δομών ελέγχων και πιστοποίησης είναι απαραίτητες σε αυτή την προσπάθεια. 

Πηγή: www.tovima.gr 12.11.2015
Ολόκληρο το άρθρο του Τάσου Μαντικίδη στο:
Οι πέντε τομείς της οικονομίας που θα σώσουν την Ελλάδα

1 σχόλιο: