22 Ιουνίου 2016

Fitch: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση Restricted Default για τις ελληνικές τράπεζες

Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε χθες την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση για τις Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank στο 'Restricted Default' - RD (επιλεκτική χρεοκοπία). Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση RD αντανακλά την εκτίμηση ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν εξυπηρετούν ένα σημαντικό κομμάτι των βασικών υποχρεώσεών τους, δεδομένου ότι δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls) στην ανάληψη καταθέσεων.

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει, επίσης, τα υψηλά επίπεδα πιστωτικού κινδύνου, λόγω των κακών προοπτικών ανάκαμψης σε περίπτωση αθέτησης χρέους, δεδομένης της χαμηλής ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών και των υψηλών επιπέδων των προνομιούχων υποχρεώσεων, που περιλαμβάνουν κυρίως ασφαλισμένες καταθέσεις.

Ο οίκος υπενθυμίζει ότι υποβάθμισε σε 'RD' τις ελληνικές τράπεζες στις 29 Ιουνίου του 2015, μετά την επιβολή των περιορισμών στις αναλήψεις καταθέσεων που ακολούθησαν τις μεγάλες εκροές από τις τράπεζες το α΄ εξάμηνο του 2015.

Την ίδια στιγμή, ο οίκος επιβεβαίωσε τα Viability Ratings (VRs) για τις τέσσερις τράπεζες στο 'f', σημειώνοντας πως αυτό αντανακλά την άποψη του ότι οι τράπεζες θα χρεοκοπούσαν εάν αίρονταν οι περιορισμοί στις καταθέσεις.

"Το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει εύθραυστο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει ακόμα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών και επενδυτών για την αποκατάσταση του προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας και τελικά της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών τους μοντέλων", σημειώνεται σχετικά.

Παράλληλα, η Fitch κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο στα πιστωτικά θεμελιώδη των τραπεζών από τον Ιούνιο του 2015.

Όπως αναφέρει, "οι τέσσερις τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν το δ΄ τρίμηνο του 2015 μετά την Ολοκληρωμένη Αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015. Αυτό τους επέτρεψε να βελτιώσουν την κάλυψη των αποθεματικών για τα προβληματικά δάνεια και να ενισχύσουν την κεφαλαιοποίηση τους. Την ίδια στιγμή, η ρευστότητα τους έχει βελτιωθεί λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, της βελτιωμένης αντίληψης όσον αφορά τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία που έλαβαν με την ανακεφαλαιοποίηση.

Ωστόσο, τα πιστωτικά προφίλ των ελληνικών τραπεζών παραμένουν αδύναμα, με μεγάλες χρηματοδοτικές ανισορροπίες και μεγάλη εξάρτηση στη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος. Η ποιότητα των δανείων είναι αδύναμη καθώς οι τράπεζες κρατούν μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενης έκθεσης (NPE)", σημειώνει.


Πηγή: Στοιχεία από www.capital.grbankingnews.gr


yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου