7 Ιουλίου 2016

Στη δημοσιότητα τα ονόματα οφειλετών του Δημοσίου με χρέη άνω των 150.000 ευρώ

Τα ονόματα 13.730 οφειλετών του Δημοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων, με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ αναρτήθηκαν στο http://www.publicrevenue.gr/kpi/

Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) η ανάρτηση έγινε στο πλαίσιο εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολογικής συμμόρφωσης.

Πρόκειται για οφειλές, η καταβολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Στον ιστότοπο της ΓΓΔΕ βρίσκονται τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν λάβει από τις υπηρεσίες ειδοποιητήρια e-mail για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφειλέτη διευκόλυνση για τμηματικές καταβολές του χρέους του και με την προϋπόθεση ότι αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν -με δικαστική απόφαση- έχει διαταχθεί αναστολή της καταβολής των οφειλών αυτών.

Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.

Οι μεγαλύτεροι οφειλέτες

Νομικά πρόσωπα: Ως μεγαλύτερος οφειλέτης του δημοσίου εμφανίζεται η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή, με σύνολο οφειλών 8,54 δισ. ευρώ (από την υπόθεση των δομημένων ομολόγων). Στη συνέχεια, ακολουθεί η παλαιά Ολυμπιακή Αεροπορία με χρέη 1,35 δισ., η Carrera Mobile Εμπόριο Κινητών και Τηλεπικοινωνιών ΑΕ με οφειλές 864 εκατ. ευρώ, η Αγιομαυρίτης-Φωτογραφικά είδη ΑΕΒΕ με οφειλές 654 εκατ. ευρώ, η Δυναμοχημική ΑΕΒΕ με 708 εκατ. ευρώ, τα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ με οφειλή 654 εκατ. ευρώ, η Φωτογραφικά Υλικά Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με χρέη 649 εκατ. ευρώ, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα με 629 εκατ., η ΕΑΒ με 461 εκατ. ευρώ και η Πειραική Πετρελαϊκή ΑΕ με υποχρεώσεις προς το δημόσιο ύψους 448 εκατ. ευρώ.

Φυσικά πρόσωπα:
Τις μεγαλύτερες συνολικές οφειλές στο δημόσιο έχουν έχουν οι εξής (οι 10 πρώτοι): ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ 1.266,8 εκατ ευρώ, ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ 428,3 εκατ ευρώ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ 363,7 εκατ ευρώ, ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ 319,7 εκατ ευρώ, ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ 262,4 εκατ ευρώ, ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ 245,3 εκατ ευρώ, APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ 192,3 εκατ ευρώ, ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ 188,5 εκατ ευρώ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΤ 176,5 εκατ ευρώ, και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ 155,4 εκατ ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου