31 Οκτωβρίου 2015

ΕΚΤ: Μέχρι 14,4 δισεκ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των 4 συστημικών τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων, διαπιστώνει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 14,4 δισεκ. ευρώ στις τέσσερις σημαντικές ελληνικές τράπεζες, ποσό που στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου περιορίζεται στα 4,4 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ:

• Από τη συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων.

• Η υστέρηση κεφαλαίων περιλαμβάνει προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ύψους 9,2 δισεκ. ευρώ.

• Οι τράπεζες έχουν διορία έως τις 6 Νοεμβρίου για να υποβάλουν σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών με τα οποία θα εξηγούν πώς προτίθενται να καλύψουν την υστέρηση κεφαλαίων.

• Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών.

Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ διενήργησε συνολική αξιολόγηση των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς) σύμφωνα με την απόφαση της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015 και το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ενεργούσης εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) –, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε στις 19 Αυγούστου 2015.

Στο πλαίσιο της ως άνω αξιολόγησης διενεργήθηκε έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) και μια μελλοντικής προοπτικής άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία περιελάμβανε ένα βασικό σενάριο και ένα σενάριο δυσμενών εξελίξεων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι ειδικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των επιμέρους τραπεζών στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού είχε ως αποτέλεσμα συνολικές προσαρμογές ύψους 9,2 δισεκ. ευρώ όσον αφορά τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού των συμμετεχουσών τραπεζών στις 30 Ιουνίου 2015. Επιπροσθέτως, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (non-performing exposure – NPE) των τεσσάρων τραπεζών αυξήθηκε κατά 7 δισεκ. ευρώ, με τις σχετικές προβλέψεις να έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στις ως άνω προσαρμογές που προέκυψαν από τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Πέραν των άμεσων προσαρμογών της τρέχουσας λογιστικής αξίας, το αποτέλεσμα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αντανακλάται επίσης στην προβολή για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σύμφωνα με τα υποθετικά σενάρια που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων... 

Οι κεφαλαιακές ανάγκες κατά τράπεζα: 
 
Alpha Bank: Με βάση το βασικό σενάριο στα 263 εκατ. ευρώ. Με βάση το δυσμενές σενάριο στα 2,743 δισ. ευρώ.
Eurobank: Με βάση το βασικό σενάριο στα 339 εκατ. ευρώ. Με βάση το δυσμενές σενάριο στα 2,122 δισ. ευρώ.
Εθνική Τράπεζα: Με βάση το βασικό σενάριο στα 1,576 εκατ. ευρώ. Με βάση το δυσμενές σενάριο στα 4,602 δισ. ευρώ.
Τράπεζα Πειραιώς: Με βάση το βασικό σενάριο στα 2,213 εκατ. ευρώ. Με βάση το δυσμενές σενάριο στα 4,933 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης ανά τράπεζα (ως ποσοστά %, σε εκατ. ευρώ), στον πίνακα που ακολουθεί:  


Επίδραση του AQR
Βασικό σενάριο
Σενάριο δυσμενών εξελίξεων
Τράπεζα
Δείκτης κεφαλαίουCET1 πριν από τονAQRΙούνιος 2015

(ποσοστά %)
Δείκτης κεφαλαίουCET1 μετά τον AQRΙούνιος 2015

(ποσοστά %)
Υστέρηση κεφαλαίων έναντι 9,5% μετά τον AQR

(εκατ. ευρώ)
Δείκτης κεφαλαίουCET1 μετά το βασικό σενάριο
(ποσοστά %)
Υστέρηση κεφαλαίων έναντι 9,5% μετά την άσκηση προσο-μοίωσης

(εκατ. ευρώ)
Δείκτης κεφαλαίουCET1 μετά το σενάριο δυσμενών εξελίξεων

(ποσοστά %)
Υστέρηση κεφαλαίων έναντι 8% μετά την άσκηση προσο-μοίωσης

(εκατ. ευρώ)
Alpha Bank
12,7%
9,6%
0
9,0%
263
2,1%
2.743
Eurobank
13,7%
8,6%
339
8,6%
339
1,3%
2.122
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
11,6%
8,1%
831
6,8%
1.576
-0,2%
4.602
Τράπεζα Πειραιώς
10,8%
5,5%
2.188
5,2%
2.213
-2,4%
4.933
Σύνολο
12,1%
7,9%
3.358
7,6%
4.391
0,1%
14.401

Πηγή: www.bankofgreece.gr 31.10.2015 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου