16 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο η Βιοχάλκο

Ο μεγαλύτερος μεταλλουργικός Όμιλος της Ελλάδας, η Βιοχάλκο, που καλύπτει το 10% των ελληνικών εξαγωγών, μεταφέρει την έδρα του και τη μετοχή του στο Βέλγιο. Είναι ο τρίτος μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος (μετά την 3Ε Coca Cola και την ΦΑΓΕ) που τον τελευταίο χρόνο μεταφέρει την έδρα του στο εξωτερικό. Ένα ακόμη χτύπημα για την ελληνική οικονομία. 

Η απόφαση για τη μεταφορά της έδρας της Βιοχάλκο στις Βρυξέλλες, ελήφθη για τους εξής κυρίως λόγους: 


  • Αναζήτηση νέων δανείων προκειμένου ο Όμιλος να υποστηρίξει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του, καθώς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να τον βοηθήσει.
  • Χαμηλός φορολογικός συντελεστής που υπάρχει στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όταν στη χώρα μας ο φόρος των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 26%.
  • Υψηλό κόστος ενέργειας στην Ελλάδα.
Παράπλευρη απώλεια αποτελεί και η έξοδος της μετοχής της Βιοχάλκο από το ελληνικό χρηματιστήριο, γεγονός που θα στερήσει από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά περί το 1 δις ευρώ, όσο η σημερινή κεφαλαιοποίησή της.

Στελέχη του ομίλου Βιοχάλκο υποστηρίζουν ότι δεν επηρεάζονται οι δραστηριότητες των 87 θυγατρικών επιχειρήσεων του Ομίλου. Επίσης δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο (ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, Σωληνουργεία Κορίνθου, ΣΙΔΜΑ, Ελληνικά Καλώδια και ΕΤΕΜ) θα εξακολουθήσουν να διαπραγματεύονται σε αυτό. Ωστόσο η χρηματοοικονομική εμπειρία έχει δείξει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις μειώνεται σταδιακά η παρουσία θυγατρικών σε χρηματιστήρια διαφορετικά εκείνου της μητρικής εταιρείας.

Ειδικότερα επί της διαδικασίας, η Βιοχάλκο θα απορροφηθεί από την θυγατρική της Viohalco S.Α., εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο, όπως αποφάσισαν στις 13 Σεπτεμβρίου τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών. Η απορροφώσα εταιρεία Viohalco S.A. θα απορροφήσει και την Cofidin S.A., επίσης εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης Βιοχάλκο. Οι μέτοχοι της Βιοχάλκο θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της Viohalco S.A., που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία μετοχή της Viohalco S.A.για κάθε μία μετοχή της Βιοχάλκο. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ομίλου, σκοπός της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Βιοχάλκο, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιρειών.

_______________yle="text-align: center;">

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου