15 Οκτωβρίου 2015

Το πόρισμα της "Επιτροπής Σοφών" για το Ασφαλιστικό

Η επιτροπή τεχνοκρατών (ή Επιτροπή Σοφών), που συνεστήθη πριν από τις εκλογές, παρέδωσε την Πέμπτη σε ειδική εκδήλωση στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το πόρισμά της για την οικονομική κατάσταση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τις προτάσεις της ώστε το σύστημα να καταστεί βιώσιμο. 

«Η Επιτροπή ανέλαβε το δύσκολο έργο να σχεδιάσει ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έφερε σε πέρας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι επιλογές που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, ήταν περισσότερες της μιας. Ωστόσο, μετά από ώριμες σταθμίσεις, επήλθε, σε κάποιο βαθμό, σύγκλιση απόψεων. Το πόρισμα δεν έκρυψε την πολυφωνία και τον πλουραλισμό, ενώ παράλληλα απέφυγε τις ωραιοποιήσεις» αναφέρεται στον πρόλογο του πορίσματος.

Και συνεχίζει: «Εννοείται ότι το μόνο που χάραξε η Επιτροπή, είναι το μονοπάτι. Γι’ αυτό περιορίστηκε στην παράθεση των αρχών του προτεινόμενου συστήματος. Η υλοποίησή του προϋποθέτει περαιτέρω τεχνικές επεξεργασίες. Ομοίως, η Επιτροπή δεν προχώρησε στην εξειδίκευση της μετάβασης που θα αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής πρότασης».

Οι προτάσεις της Επιτροπής Σοφών στο ασφαλιστικό οδηγούν σε ενοποιήσεις ταμείων. Ειδικότερα προτείνεται:
•Ή να δημιουργηθεί ένα ταμείο μαμούθ για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες
•Ή να δημιουργηθούν τρία υπέρ ταμεία: ένα ταμείο για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ένα ταμείο για ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, εμπόρους, βιοτέχνες και ένα ταμείο για τους αγρότες. 

Το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα που προτείνει η επιτροπή βασίζεται: 
Στις εισφορές του ασφαλισμένου (αναλογική) τακτοποιημένες σε ατομικές μερίδες με βάση κανόνες κεφαλαιοποίησης και 
Στη βασική σύνταξη των 360 ευρώ που θα χορηγείται στο 67ο έτος. Ωστόσο τη σύνταξη αυτή θα την δικαιούνται μόνο όσοι διαβιούν στα όρια της φτώχειας, αφού θα χορηγείται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνεται δηλαδή υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα αλλά και εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα, επενδύσεις και καταθέσεις. 

Ορισμένα σημεία του Πορίσματος: 

ΠΡΟΚΡΙΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Η βασική ιδέα του προτεινόµενου συστήµατος που στοχεύει στην πραγµατοποίηση της ανταποδοτικής δικαιοσύνης, είναι απλή : ο εργαζόµενος συσσωρεύει σ’ έναν ατοµικό λογαριασµό όλες τις εισφορές της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές που συγκεντρώνονται στην ατοµική µερίδα του ασφαλισµένου, τοκίζονται µε το παραπάνω εκάστοτε εικονικό επιτόκιο και σχηµατίζουν το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο. Κάθε χρόνο οι ασφαλισµένοι λαµβάνουν επίσηµη ενηµέρωση για το ποσό του συσσωρευµένου ασφαλιστικού τους κεφαλαίου.

Στο τέλος του ενεργού βίου το σχηµατισθέν κεφάλαιο αποτελεί το µέτρο της εισφοροδοτικής προσπάθειας του εργαζοµένου (σύστηµα καθορισµένων εισφορών). Ισχύει η αρχή της ισοδυναµίας που σηµαίνει, κατά τη συνταξιοδότηση, ότι η συσσωρευµένη αξία των εισφορών ισούται µε την παρούσα αξία των µελλοντικών καταβολών της σύνταξης. ∆εν θα τίθεται θέµα ποινών πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως αυτές που υπάρχοντος συστήµατος, ενώ παρέχεται η ευελιξία για µερική απασχόληση κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Μια µελλοντική συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση πρέπει να ικανοποιεί τους κάτωθι στόχους: 
Να καταπολεµά τη φτώχεια των ηλικιωµένων.
Να διασφαλίζει τη βιωσιµότητα, τη διαγενεακή ισότητα, καθώς και την ίση κατανοµή των θυσιών.
Να εγγυάται ένα βιώσιµο σύστηµα µέσα σε βιώσιµα δηµόσια οικονοµικά.
Να διατηρεί µια εγγύτητα µε το κεκτηµένο κατά τον εργασιακό βίο επίπεδο ζωής.
Να απλοποιεί τις διαδικασίες και να επιτυγχάνει τη διοικητική αποτελεσµατικότητα του συστήµατος.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 

Ο στόχος θα πρέπει να είναι ένας, εθνικός φορέας κοινωνικής ασφάλισης µε ένταξη σε αυτό όλων των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών (διοικητική ενοποίηση), µετά από ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης. Στην προοπτική αυτή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετεξελίσσεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. ∆εν πρέπει να γίνει δεκτή καµία εξαίρεση, γιατί διαφορετικά το εγχείρηµα της ενοποίησης θα υπονοµευθεί στο σύνολό του.

Προτείνεται συγχρόνως η ουσιαστική ενοποίηση του υπάρχοντος καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης µε θέσπιση ενιαίων κανόνων για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους και ανακαθορισµό των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αποκλίνουσα άποψη: Ο επιβαλλόµενος σεβασµός κάποιων επαγγελµατικών και ασφαλιστικών ιδιαιτεροτήτων µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία τριών ταµείων : α. Μισθωτών β. Αυτοαπασχολουµένων γ. Αγροτών .

Όσον αφορά στις εισφορές προτείνονται ενιαία ποσοστά εισφορών και βάση υπολογισµού τους α) για κύρια σύνταξη, β) για επικουρική σύνταξη και γ) για εφάπαξ παροχές, µε µόνη διάκριση αυτή σε µισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούµενους.

Όσον αφορά στις παροχές προτείνονται:
α) Κατάργηση των οριζόντιων περικοπών των συντάξεων διότι υποσκάπτουν την ασφαλιστική συνείδηση, δηµιουργούν κίνητρο για εισφοροδιαφυγή και για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, υπονοµεύουν το ασφαλιστικό σύστηµα.
β) Καθιέρωση ενιαίου τρόπου υπολογισµού της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, για παλιούς και νέους ασφαλισµένους, αφού προηγουµένως καθοριστεί µε Αναλογιστική Μελέτη το ποσοστό, κατά το οποίο τόσο η κάθε σύνταξη χωριστά, όσο και όλες από κοινού, θα αναπληρώνουν τις αποδοχές του ασφαλισµένου.
γ) Ανακαθορισµός, κατ’ επιταγή των αρχών της συµµετοχικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης των γενεών, των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων µε αναφορά στο νέο, ενιαίο τρόπο υπολογισµού της κύριας και επικουρικής σύνταξης για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το πόρισμα (από το Έθνος) ή 

Πηγές: Στοιχεία από www.ethnos.gr και www.tovima.gr

1 σχόλιο:

  1. Τον Μάρτιο του 2012 το ασφαλιστικό σύστημα "έχασε" στο πηγάδι δίχως πάτο του δημόσιου χρέους (σ.σ. λόγω του PSI) το μεγαλύτερο μέρος των αποταμιευτικών πόρων που τουλάχιστον βραχυμεσοπρόθεσμα μπορούσαν να υποστηρίξουν την επιβίωσή του. Αυτό το "γεγονός” απουσιάζει από την καταγραφή των λόγων που οι "12 σοφοί” καταγράφουν σαν βασικά αίτια της κατάρρευσης του συστήματος, όπως αναφέρει σήμερα το capital.gr

    ΑπάντησηΔιαγραφή